Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Okamžité zrušení pracovního poměru

POHODA

Okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavatelem pro hrubé porušení povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci
(§ 55 odst. 1 písm. b) zákoníku práce)

Pan/paní ………......
Bytem ………...........
r. č. ………………….
 
 
Věc: Okamžité zrušení pracovního poměru

 
 
Pane/paní,

rušíme s Vámi okamžitě pracovní poměr podle ustanovení § 55 odst. 1 písm. b) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, ve společnosti ……………….., se sídlem ……………………., IČ ………………., protože jste porušil povinnost vyplývající z právních předpisů vztahujících se k Vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, který spatřujeme ve skutečnosti, že dne ….

Alternativně: jste odcizil, poškodil majetek zaměstnavatele (konkrétně); fyzicky napadl zaměstnavatele nebo jiného zaměstnance; z důvodu dlouhodobější neomluvené absence, z důvodu, že jste během jednoho měsíce strávil v pracovní době 109 hodin surfováním po internetu, kdy jste si prohlížel internetové stránky, které nijak nesouvisely s Vaší pracovní činností; že jste byl pod vlivem alkoholu při výškových pracích (tedy u nebezpečných povolání, ne pokaždé může být požití alkoholu v pracovní době důvodem ke zrušení pracovního poměru; že jste porušil obchodní tajemství (velmi často se přihlíží k již existující judikatuře).
 
Tento uvedený a prokázaný čin hodnotíme jako zvlášť hrubé porušení povinností vyplývajících z právního předpisu ve smyslu platného zákoníku práce a stávající judikatury.
 
Váš pracovní poměr končí dnem, kdy Vám bude toto oznámení doručeno.
 
 
V ……………….. dne …………………….
 
                                                                                                                             …………………………………………
Zaměstnavatel
             
 
 
Komentář: Zaměstnavatel nesmí okamžitě zrušit pracovní poměr s těhotnou zaměstnankyní, zaměstnankyní na mateřské dovolené, zaměstnancem nebo zaměstnanci, kteří čerpají rodičovskou dovolenou.
 

Rychlé zprávy

Můžete podávat žádost o kompenzační bonus za květen 2021

11. 5. 2021 | Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus za květen 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím webové aplikace, e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně, a to do 2. 8. 2021. Výše kompenzačního bonusu je až 1 000 Kč/den pro OSVČ a společníky malých s. r. o., pokud jim příjmy za bonusové období klesly alespoň o 50 %. Pro dohodáře činí výše příspěvku 500 Kč/den, stejně tak pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kteří mají nařízenou karanténu či izolaci.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ACTIVITY AGENCY s.r.o.
Účetnictví, mzdy, daně, poradenství
www.activity-agency.cz

Martia 2000, s.r.o.
Komplexní služby v oblasti účetnictví a daňového poradenství
www.martia2000.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,52 Kč
-0,055 Kč
21,06 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru