Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zákon podpoří oběti trestných činů


Bc. Michaela Sobotková
22. 2. 2012
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Vláda schválila návrh zákona o obětech trestných činů. Účelem je zlepšit postavení obětí i mimo trestní řízení posílením jejich ochrany a práv. Zákon mimo jiné rozšiřuje právo obětí na poskytnutí peněžité pomoci od státu či právo na respektování jejich důstojnosti.


 
Posilovat postavení obětí trestných činů a zlepšovat jejich pozici v životě si dal za úkol zákon o obětech trestných činů. Sjednotí současnou roztříštěnou právní úpravu a rozšíří práva obětí na poskytnutí peněžité pomoci od státu, právo na respektování lidské důstojnosti oběti trestného činu a právo na informace.
 
Zákon nově zavádí mimo jiné odškodnění za nehmotnou újmu v případě obětí trestného činu proti lidské důstojnosti jako je znásilnění či sexuální nátlak. Zároveň se zvýší poskytované paušální částky. Obětem, kterým vznikla kvůli trestnému činu škoda na zdraví, se pomoc zvýší z 25 tisíc korun na dvojnásobek.
 
Právo na peněžitou pomoc vznikne i v případě, že byla věc odložena, protože se nepodařilo zjistit pachatele nebo ho nelze trestně stíhat pro nepříčetnost, nedostatečný věk nebo nedostatečný souhlas příslušného orgánu s trestním stíháním či z důvodu udělení milosti. Stejně tomu tak je, pokud je pachatelem osoba, která je vyňatá z pravomoci orgánů činných v trestním řízení nebo z důvodu smrti pachatele.
Právo na doprovod důvěrníka
Nárok oběti na náhradu škody či nemajetkovou újmu vůči pachateli bude nově přecházet na stát. Poškozený bude moci také požádat o zabránění kontaktu s podezřelým. Při výslechu bude mít právo na doprovod důvěrníka. Důvěrníkem ale nemůže být podle zákona osoba, která v řízení vystupuje jako obviněný, obhájce, svědek, znalec nebo tlumočník.
 
Návrh zákona počítá i s tím, že bude Ministerstvo spravedlnosti udílet akreditace nestátním neziskovým organizacím, které budou poskytovat právní informace obětem trestné činnosti a restorativní (obnovující) programy. Tyto akreditované organizace potom bude podporovat dotacemi.
 
Ministerstvo bude také vést veřejný registr poskytovatelů služeb pro oběti trestných činů. Do registru se budou zapisovat vedle organizací akreditovaných ministerstvem také subjekty zaregistrované podle zákona o sociálních službách. Do seznamu se dostane i Probační a mediační služba a za splnění zákonných podmínek i advokáti.
 
V současné době neexistuje komplexní úprava práv obětí jakožto příjemců zvláštní péče ze strany státu. Žádný právní předpis také uspokojivě neupravuje, jakým způsobem by se k oběti měly chovat orgány činné v trestním řízení a nejsou ani dostatečným způsobem upraveny otázky vztahující se k poskytování relevantních informací obětem.

Ministerstvo spravedlnosti se při přípravě zákona inspirovalo Švýcarskem, Kanadou nebo Německem, kde mají tuto problematiku upravenou samostatným zákonem.
Zákon upravuje zejména tato práva obětí:
  • právo na poskytnutí odborné pomoci, která bude v případě některých skupin obětí poskytována bezplatně
  • možnost spoluúčasti pacienta za nadstandardní péči
  • právo na informace, kde je kladen důraz především na srozumitelnost poskytovaných informací
  • právo na ochranu soukromí
  • právo na ochranu před nadbytečnou psychickou zátěží v průběhu vyšetřování ze strany policie a orgánů činných v trestním řízení (omezení kontaktu s pachatelem, speciální pravidla pro provádění výslechu oběti a pro podání vysvětlení obětí)
  • prohlášení oběti o dopadech trestného činu na její život
  • právo na peněžitou pomoc


Zdroj: Vláda
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Pro Evolution s.r.o.
Výhradní dovozce výrobků Peter Legwood pro ČR a SR.
www.peterlegwood.cz

EPADUS s.r.o.
Kompletní účetní služby včetně mezd a poradenství.
www.epadus.cz

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,025 Kč
21,56 Kč
-0,144 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru