Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Proč si registrovat ochrannou známku?


Mgr. Petr Mališ
20. 11. 2014
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Možná si říkáte, že zaregistrovat si název firmy či produktu jako ochrannou známku je zbytečné. Ale registrace ochranné známky má své právní i ekonomické opodstatnění. V tomto článku si uvedeme hlavní důvody, proč se vám taková registrace vyplatí.


 
1. Ochrana názvu služby či výrobku:
 • název, s nímž chce obchodník operovat na trhu, může být snadno napodobitelný (jak slovní, tak i obrazový),

 • jakmile konkurence zjistí, že má nějaké označení úspěch a je známé, může toho chtít zneužít,

 • pokud označení není registrováno jako ochranná známka, je obrana před napodobením obtížná – v takovém případě je nutno prokazovat, že obchodník dané označení skutečně používá, že je pro něj známé a charakteristické a že si na trhu vydobylo známost, díky níž může napodobující konkurence získat neoprávněnou výhodu, což je obchodníkovi schopno způsobit újmu,

 • pokud je označení registrováno jako ochranná známka, postačí ve sporu prokázat, že obchodník vlastní zapsanou ochrannou známku a že konkurence podobné označení používá pro výrobky a služby podobné těm, pro něž je označení zaregistrováno – to postačuje ke kolizi s ochrannou známkou (tedy žádné prokazování reálného užívání, známosti, schopnosti obchodníka způsobit újmu a všech dalších kritérií nekalé soutěže),

 • se zapsanou známkou je v obchodním styku možno uvádět symbol ® (není to však povinnost),

 • rozhodující je datum zápisu známky do rejstříku (známka, o kterou se obchodník vůči konkurenci opírá, musí být starší než označení používané konkurencí) – proto se vyplácí známku registrovat ještě před začátkem reálného používání označení v obchodním styku, kdy si tímto vytvoříte časový náskok před konkurencí.
 
2. Ochrana obchodní firmy (názvu společnosti zapsané v obchodním rejstříku):
 • kritéria zaměnitelnosti názvu, která posuzuje obchodní rejstřík při zápisu společnosti do obchodního rejstříku, jsou velice měkká (k zápisu obecně postačí odlišnost od jiné obchodní firmy alespoň ve třech znacích),

 • kritéria posuzování zaměnitelnosti názvů s ochrannou známkou jsou podstatně přísnější a berou v potaz mnohem více kritérií, což znamená širší možnosti ochrany než pouze podle zásady nezaměnitelnosti obchodní firmy, formulované občanským zákoníkem,

 • pokud by tedy konkurence nazvala svou společnost podobně jako je nazvána společnost, jejíž název je chráněn ochrannou známkou, mohla by se daná společnost domáhat změny obchodní formy konkurence anebo alespoň zákazu užívání v případě, že by konkurenční společnost nabízela obdobné nebo stejné výrobky nebo služby.
 
3. Ochrana domén:
 • ochranná známka je nejčastějším důvodem, z něhož rozhodčí instituce rozhodující doménové spory doménu odnímají dosavadnímu držiteli a převádějí ji na vlastníka ochranné známky,

 • k ochraně domény je způsobilá slovní ochranná známka, maximálně slovní grafická (tedy s nevýraznými grafickými prvky, např. pouze ve zvláštním druhu písma),

 • doména je vlastně také slovním označením používaným v obchodním styku, proto může snadno kolidovat se zapsanou ochrannou známkou v případě, že jsou pod doménou nabízeny výrobky a služby podobné těm, pro něž je zaregistrována známka,

 • opět postačuje, aby vlastník známky prokázal, že má zapsánu starší známku a že konkurence zaregistrovala doménu a používá ji pro stejné nebo obdobné výrobky a služby,

 • některé rozhodčí instituce považují za porušení práv k ochranné známce rovněž případy, kdy doména je pouze zaregistrována, avšak není reálně používána – v těchto případech vyvozují bránění vlastníkovi známky jeho označení užívat (a zaregistrovat doménu odpovídající jeho známce).
 
4. Ochrana před zneužíváním klíčových slov ve vyhledavačích:
 • klíčová slova jsou častým případem porušení práv k ochranné známce, protože jejich zadání do systému Google AdWords nebo Seznam Sklik není na první pohled patrné,

 • klíčové slovo je slovním označením používaným v obchodním styku pro účely propagace zboží nebo služeb, proto může snadno kolidovat s ochrannou známkou,

 • provozovatelé vyhledavačů poskytují možnost oznámit zneužití názvu v klíčových slovech, ale k odstranění vyžadují prokázání slovní ochranné známky (dle našich zkušeností s nimi bez soudního rozhodnutí nelze uspět „pouze“ s odkazem na ochrannou známku kombinovanou, nebo na nekalou soutěž),

 • slovní ochranná známka je tak jediným způsobem, jak se přímo u provozovatele vyhledavačů domoci odstranění klíčových slov, zadaných konkurencí do systému, kolidujících s touto známkou.
 
V případě zájmu o registraci ochranné známky můžete využít webové stránky TRADEMARKS.CZ, jejichž garantem je Mgr. Petr Mališ.


Článek byl připravený ve spolupráci s Advokátní kanceláří Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
FINASO, s.r.o.
Poskytujeme kompletní služby v oblasti karavaningu.
www.karavany-lovosice.cz

Velmi kvalitní účetnictví
Máte problémy s účetnictvím? Obraťte se na nás a my Vám pomůžeme.
www.ucto-vorsilka.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru