Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Právní nárok na webovou doménu


Bc. Tomáš Prchal
30. 1. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Registrovat si internetovou doménu se stejným názvem jako má produkt nebo značka se vyplatí.

Foto: Fotolia.eu

 

Někdy nestačí jen být při registrování internetové domény první. V právu může být také vlastník ochranné známky. V ohrožení jsou i stránky facebookového profilu. Pro tyto případy se vyplatí registrovat si ochrannou známku.


 
Možná, že název vaší firmy, který i přesto, že nemáte zapsán jako ochrannou známku, používáte pro označení svého podnikání. Ať již pro firmu samou, či produkty nebo služby, které nabízíte.

Z obchodního hlediska je nezbytné takovou službu či produkt prezentovat také na internetu, a to prostřednictvím webové stránky. Určitě je proto dobré, zejména pro budování image značky a snazší nalezitelnost zákazníků, zaregistrovat si jako první i internetovou doménu ve stejném tvaru, tedy produkt/značka.cz (dále jen „značka“). Ovšem být jen první mnohdy nestačí.

Představte si následující situaci. V České republice nikdo vaši značku jako registrovanou ochrannou známku nemá a ani ji nepoužívá. Pro vás je z vašeho pohledu tedy zbytečné a nákladné si značku registrovat, zvlášť v případě, že se jedná o anglicismus, v našem případě konkrétně o společnost SOLAR Future zabývající se poradenstvím v oblasti využívání obnovitelných zdrojů elektřiny. Domníváte se, že ochrana, kterou vám poskytují předpisy proti nekalé soutěži, je dostačující.

Po dlouholetém užívání a provozování webové stránky vám však přijde upozornění od zahraniční společnosti SOLAR Future GmbH, která je výrobcem solárních panelů v Německu, že registrací a užíváním webové stránky s názvem domény vaší značky (solarfuture.cz) a pozor, dokonce i stránky facebookového profilu značky (facebook.com/solarfuture), porušujete nejen práva k ochranným známkám společnosti Solar Future GmbH, ale i práva k obchodní firmě jako takové, zejména ustanovení o nekalé soutěži.

Čili že se registrací těchto doménových jmen vůči němu dopouštíte nekalosoutěžního jednání (např. vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti) a požaduje po vás nejen zdržení se takového jednání, ale i převedení domény ke svému registrátorovi.

Společnost Solar Future GmbH je totiž skutečně vlastníkem několika ochranných známek, které chrání slovní prvky „značky“, přičemž je má registrovány jako tzv. mezinárodní ochranné známky, jež na základě Madridské dohody o mezinárodním zápisu ochranných známek a na základě Protokolu k této dohodě užívají právní ochrany i u nás.

Registrujte si raději ochrannou známku

Pokud by se společnost Solar Future GmbH domáhala převzetí předmětných doménových jmen soudní cestou, tak v případě .cz domény může postupovat buď žalobou k obecnému soudu (dle vašeho bydliště), nebo k Rozhodčímu soudu při Hospodářské komoře ČR (HKČR) a Agrární komoře ČR (AKČR) v Praze.

Z dosavadních zkušeností lze odhadnout, že by s takovýmto nárokem byla nejspíše úspěšná. Zvláště Rozhodčí soud HKČR a AKČR má velmi silnou tendenci přiznávat žalobcům jejich nárok, a to i v těchto případech.

Pokud chcete zůstat i nadále držiteli domény, vaše šance obecně zvýší zejména tyto skutečnosti:
  • ještě předtím, než se dozvěděl o sporu, držitel v dobré víře užíval doménové jméno k propagaci výrobků či služeb, či se prokazatelně na takové užívání připravoval; nebo
  • držitel je pod doménovým jménem obecně znám, i když k němu nemá ochrannou známku či jiné právo; nebo
  • držitel doménu užívá k oprávněným nekomerčním a ospravedlnitelným účelům bez toho, aby usiloval o dosažení zisku nebo vyvolání omylu uživatelů či o poškození dobré pověsti ochranné známky žalobce.
Okolností, které k tomu přistupují, je celá řada a jejich výčet je na hlubší analýzu. Z hlediska známkového práva je důležité i Nařízení Rady ES č. 207/2009, o ochranné známce Společenství, a také to, zda užíváte doménu pro stejné výrobky a služby, jaké jsou chráněny ochrannými známkami.

Nicméně vám vždy na konci nezbývá nic jiného, než se rozhodnout, zda budete předmětná doménová jména bránit, či zda jste ochotni, v případě mimosoudních řešení sporů, je za určitou finanční kompenzaci postoupit.

Proto se vždy vyplatí registrovat si ochrannou známku, zejména pro výrobky či služby, které hodláte produkovat dlouhodobě, a to alespoň na národní úrovni, nebo jako ochrannou známku společenství (na úrovni vnitřního trhu EU).
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ALTEN 96, s.r.o.
společnost, zabývající se výrobou, prodejem a montáží stínící techniky
www.alten.cz

ACTIVITY AGENCY s.r.o.
Účetnictví, mzdy, daně, poradenství
www.activity-agency.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru