Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Změny v platbách daní a pojistného


Ing. Jiří Nigrin
29. 9. 2009
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

V souvislosti s přijetím zákona o platebním styku byly novelizovány mimo jiné také zákon o správě daní a poplatků a zákony o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.


 

Zásadní změnou, ke které zde dochází je stanovení dne platby daní a pojistného.

Dle dosavadního znění § 61 zákona o správě daní a poplatků byl za den platby považován:

  1. u bezhotovostních převodů prováděných bankou nebo spořitelním a úvěrním družstvem z účtu v České republice den, kdy bylo uskutečněno odepsání peněžních prostředků z účtu, při převodu z účtu vedeného v cizí měně nebo v zahraničí den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně, nebo
  2. u plateb v hotovosti v české měně den, kdy banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo držitel poštovní licence hotovost převzala anebo ji přijal pracovník správce daně; pokud byla platba v hotovosti provedena v cizí měně, den, kdy byly peněžní prostředky připsány na účet správce daně.

Po novele tedy § 61 zní následovně:

Den platby je:

  1. u platby na příslušný účet správce daně vedený u poskytovatele platebních služeb den, kdy dojde k připsání platby na účet poskytovatele platebních služeb správce daně, nebo
  2. u platby v hotovosti prováděné u správce daně den, kdy hotovost přijal pracovník správce daně.

Stejným způsobem je definován den platby v případě pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení, kdy za den platby pojistného se považuje:

  1. v případě bezhotovostní platby den, kdy dojde k připsání pojistného na účet poskytovatele platebních služeb zdravotní pojišťovny nebo příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,
  2. v případě vyplacení hotovosti zaměstnanci příslušné zdravotní pojišťovny nebo zaměstnanci příslušné okresní správy sociálního zabezpečení den, kdy příslušný zaměstnanec hotovost přijal.

V důvodové zprávě se k této změně uvádí, že: „Z důvodu zamezení situace, kdy poskytovatel platebních služeb plátce správně připíše částku na účet poskytovatele platebních služeb příjemce a dále už za tranakci neopovídá, avšak poskytovatel platebních služeb příjemce pochybí a částku příjemci nepřipíše, je nezbytné přizpůsobit okamžik splnění dluhu odpovědnostním vztahům z platebního styku. V této situaci totiž plátce už po svém poskytovateli nic z tohoto titulu požadovat nemůže, protože však nemá splněno, věřitel po něm bude nadále požadovat splnění dluhu.“

Přeloženo do češtiny to znamená, že i když bude částka odepsána včas z účtu, ale poskytovatel platebních služeb (banka) pochybí a příslušnou částku na účet správce daně, zdravotní pojišťovny nebo okresní správy sociálního zabezpečení nepřipíše včas, za pozdní úhradu stále odpovídá poplatník, který by pak musel, pokud dá příkaz včas, domáhat se náhrady škody na poskytovateli platebních služeb.

Co to však pro poplatníka znamená?

V důsledku této změny se v podstatě zkracují termíny pro zpracování daňových přiznání, což je pro poplatníky nemilé především v případě daně z přidané hodnoty. Pokud poplatník hradí daň nebo zálohy bezhotovostním stykem, musí nyní počítat minimálně s dvoudenním předstihem pro podání příkazu k úhradě.

V případě úhrady prostřednictvím pošty může být tato doba připsání na účet příjemce činit až 10 dní. Z těchto důvodů je tedy třeba mít podklady pro stanovení výše daně zpracované v příslušném předstihu, aby bylo možné dát příkaz k úhradě včas.

Zákon vstupuje v platnost dnem 1. 11. 2009, tento však platí pouze v případě změny zákona o správě daní a poplatků, zatímco ustanovení čl. XVIII a XIX, které se týkají změny dne platby pojistného na všeobecné zdravotní pojištění a sociální pojištění, nabývají účinnosti až dnem 1. 1. 2010.

V případě měsíčního plátce DPH je tedy třeba s novým dnem úhrady počítat již v při úhradě daně za měsíc říjen, neboť posledním den, kdy musí platba připsána na účet správce daně je 25. 11. 2009, po tomto datu by vzniklo již prodlení s platbou. Proto bude nutné podat příkaz k úhradě s určitým předstihem.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Prodej a servis laserů
Prodáváme a servisujeme laserové stroje, dodáváme také náhradní díly
www.narran.cz

PROUZOVÁ Jana
účetnictví, daně
www.jana-prouzova.cz

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,125 Kč
23,47 Kč
-0,224 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 09.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru