Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pozor na zvýšení soudních poplatků


JUDr. Vladimíra Knoblochová
19. 9. 2011
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Dne 1. 9. 2011 vstoupila v účinnost významná novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Ta poměrně zásadním způsobem navýšila soudní poplatky, ať již v občanském soudním řízení, v řízení ve věcech správního soudnictví nebo v řízení ve věcech rejstříkových. V článku poukážeme na některé zásadní změny v sazebníku soudních poplatků.


 

Zápisy změn do obchodního rejstříku

Pro všechny podnikatele, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku, je to špatná zpráva. Za každou změnu, kterou budou do obchodního rejstříku zapisovat (ať jde o změnu sídla, změnu v osobě jednatele či člena představenstva či jakoukoliv jinou změnu), zaplatí o 1.000,- Kč více než dosud, tedy soudní poplatek nově činí 2.000,- Kč.

Zvýšily se i poplatky za tzv. prvozápis. Pokud tedy plánujete založit akciovou společnost, jen na soudním poplatku zaplatíte 12.000,- Kč (na rozdíl od dosavadních 5.000,- Kč). Založení společnosti s ručením omezeným je levnější, soudní poplatek za prvozápis činí 6.000,- Kč.

Nově je ale od soudního poplatku osvobozen výmaz podnikatele z obchodního rejstříku. V případě likvidace či zániku společnosti v důsledku přeměny tedy již za výmaz z obchodního rejstříku nebude vybírán žádný poplatek (dosud to byly 3.000,- Kč, přičemž osvobozen od poplatku byl pouze podnikatel – fyzická osoba).

Žaloby, jejichž předmětem je peněžité plnění

Další podstatnou změnou je zvýšení soudního poplatku pro žaloby, jejichž předmětem je peněžité plnění. Sazebník nově stanoví soudní poplatky takto:

  • u žaloby do částky 20.000,- Kč činí soudní poplatek 1.000,- Kč,
  • u žaloby v částce vyšší než 20 000 Kč do 40.000.000 Kč činí soudní poplatek 5 % z žalované částky,
  • v případě žaloby, kde peněžité plnění přesahuje částku 40.000.000,-Kč, činí soudní poplatek 2.000.000,- Kč a 1 % z částky přesahující 40.000.000,-Kč; částka nad 250.000.000,- Kč se nezapočítává. Maximální soudní poplatek tedy v případě žalob, jejichž předmětem je peněžité plnění, činí 4.100.000,- Kč.  

Příklad:

Společnost Alfa s.r.o. žaluje svého odběratele o zaplacení dlužné pohledávky ve výši 10.500.000,- Kč. Podala-li žalobu do 31. 8. 2011, zaplatí soudní poplatek ve výši 420.000,- Kč. V případě, že podala žalobu 1. 9. 2011 a později, zaplatí soudní poplatek ve výši 525.000,- Kč.

Zvýšení soudních poplatků by mělo postihnout především dlužníky. Soud v případě úspěchu žalobce ve věci ve většině případů uloží žalovanému, aby nahradil žalobci náklady řízení, přičemž mezi náklady řízení patří právě i soudní poplatek.

Elektronický platební rozkaz

Soudní poplatky se změnily i v případě podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Zatímco dosud byly soudní poplatky pro tento případ v zásadě poloviční, nyní jsou zvýhodněny pouze minimálně. V případě návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu jsou tedy nově soudní poplatky následující:

  • u žaloby do částky 20.000,- Kč činí soudní poplatek 800,- Kč,
  • u žaloby v částce vyšší než 20.000,- Kč činí soudní poplatek 4 % z žalované částky.

Žaloby, jejichž předmětem je nepeněžité plnění

V případě, že předmětem žaloby je plnění nepeněžité (např. může jít o žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti, na určení neplatnosti právního úkonu, návrh na jmenování znalce apod.), jsou nově soudní poplatky následující:

  • za každou nemovitost činí soudní poplatek 5.000,- Kč (dosud 3.000,- Kč)
  • za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku činí soudní poplatek 15.000,-Kč (dosud 10.000,- Kč)
  • v ostatních případech (nestanoví-li zákon o soudních poplatcích jinak) činí soudní poplatek 2.000,- Kč (dosud 1.000,- Kč)

Sazebník poplatků se změnil ale téměř celý a stanoví řadu specifických případů, pro které je poplatek stanoven zvlášť; proto je třeba před podáním návrhu na zahájení řízení sazebník projít, zda v daném případě není stanoven jiný soudní poplatek než uvedený výše.

Změny při vracení soudních poplatků

Významná změna se týká i vracení soudních poplatků. Dosud se soudní poplatek v plné výši vracel zpět, pokud došlo k zastavení řízení před prvním jednáním. Této skutečnosti účastníci v praxi často využívali a do prvního jednání se dohodli mimosoudní cestou. V takovém případě soud po zastavení řízení vrátil žalobci zpět celý soudní poplatek. Nově si ale soud část uhrazeného soudního poplatku ponechá. Dojde-li tedy k zastavení řízení před prvním jednáním, soud vrátí poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč.

Nově je upraveno vracení poplatků rovněž v případě schválení soudního smíru – dosud platilo, že se v případě schválení smíru soudní poplatek nevracel. Nyní – bude-li mezi účastníky schválen smír ještě předtím, než soud rozhodne ve věci samé - vrátí soud zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč. Pokud byl smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku.

Nově zákon také stanoví lhůtu, do kdy musí soud soudní poplatek vrátit. Je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl. Je-li již zaplacený poplatek nebo přeplatek poukázán po uplynutí lhůty podle odstavce 1, soud na žádost poplatníka poukáže úrok z dlužného poplatku stanovený podle daňového řádu.

alt=WX_tipChcete mít zákony v aktuálním znění pohromadě a na jednom místě? Zkuste WINLEX - právní systém obsahující klíčové zákony a související právní předpisy České republiky především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

22. 5. 2020 | Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, kteří jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
JD - Josef Divecký
Prodej olejů, maziv, profesionální nářadí a brusivo
maziva-oleje-jd.cz

CEZNA CZ s.r.o.
nábytek prodej výroba velkoobchod
www.cezna.cz

Daňový kalendář

1. 6. 2020 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)
1. 6. 2020 Odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2020
15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)

Další termíny

Kurzovní lístek

27,05 Kč
-0,020 Kč
24,61 Kč
-0,052 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 27.05.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru