Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Pozor na zvýšení soudních poplatků


JUDr. Vladimíra Knoblochová
19. 9. 2011
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

Dne 1. 9. 2011 vstoupila v účinnost významná novela zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Ta poměrně zásadním způsobem navýšila soudní poplatky, ať již v občanském soudním řízení, v řízení ve věcech správního soudnictví nebo v řízení ve věcech rejstříkových. V článku poukážeme na některé zásadní změny v sazebníku soudních poplatků.


 

Zápisy změn do obchodního rejstříku

Pro všechny podnikatele, kteří jsou zapsáni v obchodním rejstříku, je to špatná zpráva. Za každou změnu, kterou budou do obchodního rejstříku zapisovat (ať jde o změnu sídla, změnu v osobě jednatele či člena představenstva či jakoukoliv jinou změnu), zaplatí o 1.000,- Kč více než dosud, tedy soudní poplatek nově činí 2.000,- Kč.

Zvýšily se i poplatky za tzv. prvozápis. Pokud tedy plánujete založit akciovou společnost, jen na soudním poplatku zaplatíte 12.000,- Kč (na rozdíl od dosavadních 5.000,- Kč). Založení společnosti s ručením omezeným je levnější, soudní poplatek za prvozápis činí 6.000,- Kč.

Nově je ale od soudního poplatku osvobozen výmaz podnikatele z obchodního rejstříku. V případě likvidace či zániku společnosti v důsledku přeměny tedy již za výmaz z obchodního rejstříku nebude vybírán žádný poplatek (dosud to byly 3.000,- Kč, přičemž osvobozen od poplatku byl pouze podnikatel – fyzická osoba).

Žaloby, jejichž předmětem je peněžité plnění

Další podstatnou změnou je zvýšení soudního poplatku pro žaloby, jejichž předmětem je peněžité plnění. Sazebník nově stanoví soudní poplatky takto:

  • u žaloby do částky 20.000,- Kč činí soudní poplatek 1.000,- Kč,
  • u žaloby v částce vyšší než 20 000 Kč do 40.000.000 Kč činí soudní poplatek 5 % z žalované částky,
  • v případě žaloby, kde peněžité plnění přesahuje částku 40.000.000,-Kč, činí soudní poplatek 2.000.000,- Kč a 1 % z částky přesahující 40.000.000,-Kč; částka nad 250.000.000,- Kč se nezapočítává. Maximální soudní poplatek tedy v případě žalob, jejichž předmětem je peněžité plnění, činí 4.100.000,- Kč.  

Příklad:

Společnost Alfa s.r.o. žaluje svého odběratele o zaplacení dlužné pohledávky ve výši 10.500.000,- Kč. Podala-li žalobu do 31. 8. 2011, zaplatí soudní poplatek ve výši 420.000,- Kč. V případě, že podala žalobu 1. 9. 2011 a později, zaplatí soudní poplatek ve výši 525.000,- Kč.

Zvýšení soudních poplatků by mělo postihnout především dlužníky. Soud v případě úspěchu žalobce ve věci ve většině případů uloží žalovanému, aby nahradil žalobci náklady řízení, přičemž mezi náklady řízení patří právě i soudní poplatek.

Elektronický platební rozkaz

Soudní poplatky se změnily i v případě podání návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu. Zatímco dosud byly soudní poplatky pro tento případ v zásadě poloviční, nyní jsou zvýhodněny pouze minimálně. V případě návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu jsou tedy nově soudní poplatky následující:

  • u žaloby do částky 20.000,- Kč činí soudní poplatek 800,- Kč,
  • u žaloby v částce vyšší než 20.000,- Kč činí soudní poplatek 4 % z žalované částky.

Žaloby, jejichž předmětem je nepeněžité plnění

V případě, že předmětem žaloby je plnění nepeněžité (např. může jít o žalobu na určení vlastnického práva k nemovitosti, na určení neplatnosti právního úkonu, návrh na jmenování znalce apod.), jsou nově soudní poplatky následující:

  • za každou nemovitost činí soudní poplatek 5.000,- Kč (dosud 3.000,- Kč)
  • za každý podnik nebo za každou jeho organizační složku činí soudní poplatek 15.000,-Kč (dosud 10.000,- Kč)
  • v ostatních případech (nestanoví-li zákon o soudních poplatcích jinak) činí soudní poplatek 2.000,- Kč (dosud 1.000,- Kč)

Sazebník poplatků se změnil ale téměř celý a stanoví řadu specifických případů, pro které je poplatek stanoven zvlášť; proto je třeba před podáním návrhu na zahájení řízení sazebník projít, zda v daném případě není stanoven jiný soudní poplatek než uvedený výše.

Změny při vracení soudních poplatků

Významná změna se týká i vracení soudních poplatků. Dosud se soudní poplatek v plné výši vracel zpět, pokud došlo k zastavení řízení před prvním jednáním. Této skutečnosti účastníci v praxi často využívali a do prvního jednání se dohodli mimosoudní cestou. V takovém případě soud po zastavení řízení vrátil žalobci zpět celý soudní poplatek. Nově si ale soud část uhrazeného soudního poplatku ponechá. Dojde-li tedy k zastavení řízení před prvním jednáním, soud vrátí poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč.

Nově je upraveno vracení poplatků rovněž v případě schválení soudního smíru – dosud platilo, že se v případě schválení smíru soudní poplatek nevracel. Nyní – bude-li mezi účastníky schválen smír ještě předtím, než soud rozhodne ve věci samé - vrátí soud zaplacený soudní poplatek snížený o 20 %, nejméně však o 1 000 Kč. Pokud byl smír schválen pouze v části předmětu řízení, vrátí soud odpovídající část poplatku.

Nově zákon také stanoví lhůtu, do kdy musí soud soudní poplatek vrátit. Je-li soud povinen vrátit již zaplacený poplatek nebo přeplatek na poplatku, učiní tak ve lhůtě do 30 dnů od právní moci rozhodnutí, kterým o vrácení rozhodl. Je-li již zaplacený poplatek nebo přeplatek poukázán po uplynutí lhůty podle odstavce 1, soud na žádost poplatníka poukáže úrok z dlužného poplatku stanovený podle daňového řádu.

alt=WX_tipChcete mít zákony v aktuálním znění pohromadě a na jednom místě? Zkuste WINLEX - právní systém obsahující klíčové zákony a související právní předpisy České republiky především z oblastí daňového, obchodního, občanského a pracovního práva.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
CONSULT s. r. o.
vedení účetnictví a daňové evidence, ekonom. poradenství
www.consult-cr.z

Daňové poradenství
Daňové poradenství a vedení účetnictví.
www.worldtax.eu

Daňový kalendář

25. 11. 2019 Souhrnné hlášení (za říjen 2019)
25. 11. 2019 Kontrolní hlášení (za říjen 2019)
25. 11. 2019 Přiznání DPH (za říjen 2019)
2. 12. 2019 Daň z nemovitých věcí (2.splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,51 Kč
0,025 Kč
23,10 Kč
0,004 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 11.11.2019

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru