Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Novela zákona o dani z nemovitostí


Ing. Jiří Nigrin
7. 11. 2011
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Zdanění zpevněných ploch pozemků budou nově podléhat i některá parkoviště.

Foto: Fotolia.eu

 

Od roku 2012 začne platit novela zákona o dani z nemovitostí, která se dotkne zdaňování zpevněných ploch pozemků.


 

Uplatňování daně z nemovitostí u plošných staveb se dosud provádělo tak, že daň ze staveb byla uplatněna pouze v případě, pokud se jednalo o stavbu, kterou lze považovat za samostatnou věc, a to věc nemovitou. Ve většině případů tak vlastník zdaňoval plošnou stavbu jako nezastavěný pozemek a správce daně tento postup obvykle nezpochybnil. Od roku 2012 dochází ke změně - začne platit novela zákona o dani z nemovitostí, která se dotkne právě zdaňování zpevněných ploch pozemků.

Současný stav

Dani z nemovitostí podléhají jak pozemky, tak stavby, přitom platí, že daň ze stavby se platí za zastavěnou plochu stavby a dani z pozemků podléhá jen nezastavěná část. Uplatňování daně z nemovitostí u plošných staveb se dosud provádělo tak, že daň ze staveb byla uplatněna pouze v případě, pokud se jednalo o stavbu, kterou lze považovat za samostatnou věc, a to věc nemovitou.

Podle dosavadní soudní praxe tak dani ze staveb mohly podléhat jen ty stavby, které jsou z hlediska soukromého práva samostatnou nemovitou věcí, tedy stavby, které nejsou součástí pozemku a mohou tak mít i odlišného vlastníka od vlastníka pozemku (viz např. rozsudek NSS 5 Afs 24/2008-63). Ve většině případů tak vlastník zdaňoval plošnou stavbu jako nezastavěný pozemek a správce daně tento postup obvykle nezpochybnil.

Novela zákona od 1. 1. 2012

Zákonem č. 212/2011 Sb., dochází od 1.1.2012 ke změně zákona o dani z nemovitostí. Novela se významně dotýká právě zdaňování zpevněných ploch pozemků, kterými zákon rozumí „pozemek nebo jeho část v m2 evidovaný v katastru nemovitostí s druhem pozemku ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří, jehož povrch je zpevněn stavbou podle stavebního zákona bez svislé nosné konstrukce“.

Tyto zpevněné plochy pozemků, pokud slouží podnikatelským činnostem nebudou zdaňovány daní ze staveb, i když ve skutečnosti splňují podmínky předmětu daně ze staveb, ale daní z pozemků, která bude závislá na způsobu jeho využití.

A to v případě ploch:

  • pro zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství bude sazba 1 Kč za m2,
  • pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost 5 Kč za m2.

Zákon dále stanoví, že v případech, kdy zpevněná plocha pozemku slouží různým podnikatelským činnostem a pokud nelze vymezit rozsahy výměry sloužící jednotlivým činnostem, použije se vyšší sazba tedy 5 Kč za m2.

Tato novela, dle důvodové zprávy, odstraňuje výkladové nejasnosti při stanovení předmětu daně a vymezuje specifický předmět daně pozemků, a to zpevněnou plochu pozemků. Dochází tak ke sjednocení zdanění těchto ploch neboť dosud některé byly zdaňovány daní ze staveb a některé daní z pozemků, která je proti současné dani ze staveb poloviční ale nebude na ni aplikováno připadné zvýšení sazby daně koeficientem, který může ve své působnosti stanovit obec pouze pro stavby, neboť tuto pravomoc má obec kromě daně ze staveb, pouze u stavebních pozemků.

V praxi se bude jednat především o manipulační plochy, některá parkoviště, plochy pro nakládání zboží, výstavní plochy apod. Změna ve zdanění plošných staveb platí pouze v případě pozemků evidovaných v katastru nemovitostí jako ostatní plocha a zastavěná plocha a nádvoří. Pokud by byla plošná stavba umístěna na pozemku evidovaném pod jiným druhem, uplatní se sazba jako dosud.

Pokud zpevněná plocha není používána k podnikání, uplatní se sazba daně z pozemků ve výši 0,20 Kč za m2 jako dosud.

Povinnost podat daňové přiznání

Nově tedy bude předmětem zdanění pozemek zpevněný stavbou bez svislé nosné konstrukce užívaný k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní, přičemž bude nepodstatné, zda je nebo není stavba zpevněné plochy samostatnou věcí či nikoli. Rozhodující bude pouze skutečnost, zda lze zpevnění pozemku považovat za stavbu z hlediska stavebního zákona. Tou se podle § 2 odst. 3 zákona rozumí stavba, která vznikla stavební technologií bez zřetele na její stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na dobu trvání.

Zdanění tedy bude podléhat výměra zpevněné plochy pozemku stavbou v m2 tak, jak doposud byla předmětem daně ze staveb. Ve zbývající části pozemku bude pozemek zdaňován dosavadní sazbou, tj. jako ostatní plocha nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Příklad

Máme-li pozemek o výměře 1 200 m2 zpevněn plošnou stavbou na ploše 800 m2, pak se u těchto 800 m2, pokud je tento pozemek využíván k podnikatelským účelům, uplatní příslušná sazba daně pro zpevněné plochy a u zbývajících 400 m2 se uplatní sazba daně pro ostatní plochy případně pro zastavěné plochy a nádvoří.

Poplatníci však budou muset podat daňové přiznání (v termínu do 31.1. 2012), ve kterém přeřadí stavbou zpevněné plochy pozemku z daně ze staveb do daně z pozemků. Pro tyto poplatníky to bude znamenat snížení daně z nemovitostí, na druhé straně u těch, co tyto pozemky dosud zdaňovali daní z pozemků, ale sazbou 0,20 Kč za m2 dojde naopak k výraznému zvýšení daňové zátěže.

Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Splatnost zálohy na daň z příjmů

2. 6. 2020 | Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
APPIA Consult s.r.o.
Daňově poradenská společnost.
www.appia.cz

Funkcniponozky.cz
Ponožky se stříbrem - velmi kvalitní české antibakteriální ponožky.
www.funkcniponozky.cz

Daňový kalendář

15. 6. 2020 Daň z příjmů (čtvrtletní záloha)
15. 6. 2020 Daň z příjmů (pololetní záloha)
22. 6. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. 6. 2020 Přiznání DPH (za květen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,62 Kč
-0,040 Kč
23,66 Kč
-0,155 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 04.06.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru