Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Výdaje a daňová (ne)uznatelnost


Lenka Uvírová
25. 9. 2013
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Výdaje na pohoštění obchodního partnera nejsou daňově uznatelným nákladem.

Foto: Fotolia.eu

 

Daňová uznatelnost výdajů je tím základním, v čem by se měl orientovat každý podnikatel, ať už vede daňovou evidenci, či účetnictví. Jaké výdaje můžeme považovat za daňově účinné a jaké nikoliv? Dozvíte se v tomto článku.


 
Daňová uznatelnost výdajů je tím základním, v čem by se měl orientovat každý podnikatel, který si sám vede daňovou evidenci nebo účetnictví. I v případě, že máme profesionální účetní, měli bychom mít o těchto výdajích alespoň trochu přehled. Je pak snadnější optimalizovat si daňový základ a dosáhnout tak nižší daně.
 
V žádném případě však nesmíme zapomenout na zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů („ZDP“), který se také zaměřuje na výdaje, které není možné uplatnit. Definuje samozřejmě i nějaké výjimky.
 
Každý, kdo řeší vedení účetnictví, by měl mít na paměti, že jestliže mají být výdaje prokázány jako daňově uznatelné, musí splnit čtyři základní pravidla:
 • souvisí s dosažením příjmů,
 • jsou evidovatelné,
 • jsou prokazatelné,
 • nejsou vyloučené zákonem o daních z příjmů.

Kdy můžeme uplatnit daňové výdaje?

Ne u všech výdělečných činností můžeme uplatnit daňový výdaj. Daňové výdaje v plném rozsahu, za splnění zákonných podmínek, můžeme uplatnit pouze u příjmů:
 • z podnikání a jiné výdělečné činnosti dle § 7 ZDP,
 • z příjmů z pronájmu dle § 9 ZDP.
 
U příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků dle § 6 ZDP a příjmů z kapitálového majetku dle § 8 ZDP nelze uplatnit žádný daňový výdaj. U ostatních příjmů dle § 10 ZDP můžeme uplatnit pouze výdaje související s dosažením daného příjmu.
 
Některé daňové výdaje vymezené v § 24 ZDP:
 • zřizovací výdaje
Nejčastěji výdaje, které jsme vynaložili před zahájením podnikání (spojené se zahájením naší výdělečné činnosti). Většinou se jedná o výdaje na pořízení zásob, poplatky spojené s živnostenským oprávněním atp. Všechny tyto výdaje jsou daňově uznatelné.
 
Pokud si uplatňujeme paušální výdaje procentem z příjmů, zřizovací výdaje si uplatnit nemůžeme.
 
 • výdaje na auto
 • paušálem,
 • dle dokladů.
Výdaje i odpisy krátíme podle toho, jak využíváme auto i na osobní potřebu.
 
 • stravné při pracovních cestách
Daňově uznatelný výdaj na cesty za účelem podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti.
 
 • reklamní předměty
Reklamní a propagační předmět, který darujeme svým zákazníkům, je podle ZDP předmět, který:
 • je opatřený naší obchodní firmou,
 • jeho hodnota nepřesahuje 500 Kč,
 • není předmětem spotřební daně (s výjimkou tichého vína, což je víno jiné než šumivé).
Výdaje na pořízení těchto předmětů jsou pro nás daňově uznatelné.
 
 • odpisy hmotného majetku
 • zůstatková cena hmotného majetku
 • pojistné na zdravotní a sociální pojištění placené za zaměstnance
 • nájemné

Některé nedaňové výdaje vymezené v § 25 ZDP:
 • vyplácené podíly ze zisku,
 • penále, úroky z prodlení a pokuty, přirážky k sociálnímu a zdravotnímu pojištění,
 • sociální a zdravotní pojištění, které si platí OSVČ (dále také pojištění hrazené veřejnou obchodní společností za společníky, komanditní společností za komplementáře, poplatníkem, který má příjem z pronájmu),
 • manka a škody přesahující náhrady,
 • výdaje na reprezentaci – výdaje na pohoštění, občerstvení a dary (za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět – viz výše),
 • exekuční náklady,
 • pořízení dlouhodobého hmotného majetku a technické zhodnocení (uplatní se postupnými odpisy),
 • výdaje na osobní spotřebu OSVČ (včetně výdajů vynaložených na opravu, údržbu nebo technické zhodnocení majetku sloužícího k podnikání, který OSVČ nezařadila do obchodního majetku).

Částečné či postupné uplatnění výdajů

Výdaje sloužící zároveň pro dosažení příjmu i pro osobní spotřebu (počítač, papíry do tiskárny, telefon atd.), můžeme uplatnit jen poměrnou částí připadající na podnikání.
 
Některé výdaje můžeme uplatnit pouze částečně nebo postupně, je však potřeba splnit zákonné podmínky. Jedná se například o leasing, cenné papíry, směnky, úroky z úvěru či likvidaci zásob. Náklady vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků jsou daňově uznatelné pouze, pokud je nelze uvádět dále do oběhu.

Náležitosti účetního dokladu

Ať už vedeme účetnictví, nebo daňovou evidenci, je potřeba všechny výdaje doložit účetními doklady. Účetní doklady musí splňovat náležitosti stanovené zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.).
 
Účetní doklad musí dle § 11 tohoto zákona obsahovat:
 • označení účetního dokladu,
 • obsah účetního případu a jeho účastníky,
 • peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku a vyjádření o množství,
 • okamžik vyhotovení účetního dokladu,
 • okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s okamžikem vyhotovení účetního dokladu,
 • podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.
 
Náležitosti účetního dokladu je nezbytné dodržovat, přestože vedete jen daňovou evidenci. Účetní jednotky jsou povinny vyhotovovat účetní doklady bez zbytečného odkladu po zjištění skutečností, které se jimi zachycují, a to tak, aby bylo možno určit obsah každého jednotlivého účetního případu.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Markéta 27
10. 12. 2014 21:12:54
Dobrý den, prosím o radu jak zaúčtovat zřizovací výdaje potřebné k založení firmy(kolky a poplatek za ŽL).A také kam tyto poplatky zaúčtovat když v pokladně nemám počáteční stav.Děkuji Seidlerová
Hlášení závadného obsahu

OSVC
6. 3. 2014 15:24:39
Jsem OSVČ, čtvrtletní plátce DPH, výdaje uplatňuji procentem z příjmů. Kvůli DPH samozřejmě uchovávám doklady k přiznání DPH.

Nyní si jako OSVČ kupuji nové auto. Staré auto z roku 2002 teď nijak neodepisuji, jen uplatňuji odpočet na PHM podle dokladů.

Ale jak je to s odepisováním auta jako majetku a s uplatněním odpočtu DPH ?
Jak mám v tomto případě "odepsat" staré auto ?

Musím nějak účetně zaevidovat nové auto a odepisovat jej nějak postupně ?
Nebo jej prostě (vzhledem ke způsobu uplatňování výdajů procentem) jen používám a odpisy a evidenci nemusím řešit ?

Mohu ihned po nákupu uplatnit odpočet DPH z celé kupní částky na faktuře ?
Hlášení závadného obsahu

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

8. 7. 2020 | Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Čerpací stanice Semerád
Čerpací stanice s PHM - Bantice, Brno, Hevlín
www.pavelsemerad.cz

Podlahářství
Podlahářská firma zabývajíci se komplexní dodávkou podlahových krytin.
www.podlahari.net

Daňový kalendář

15. 7. 2020 Daň silniční (záloha za 2. čtvrtletí 2020)
20. 7. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
20. 7. 2020 Daňové přiznání MOSS (2. čtvrtletí 2020)
27. 7. 2020 Přiznání DPH (za červen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,75 Kč
0,065 Kč
23,70 Kč
0,068 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 08.07.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru