Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Rychlé zprávy

Leden 2021

18. 1. Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny..

15. 1. Aktualizace jednotného kurzu za rok 2020 pro neúčetní jednotky

Poplatníci, kteří nevedou účetnictví, mohou pro daňové účely použít pro přepočet cizích měn za rok 2020 jednotný kurz. Tento kurz se stanoví jako průměr směnného kurzu stanoveného Českou národní bankou poslední den každého měsíce zdaňovacího období. Za rok 2020 vyšel jednotný kurz na 26,50 Kč/EUR nebo 23,14 Kč/USD. Další měny naleznete v pokynu GFŘ D-49.

13. 1. Pro rok 2021 se zvýšila maximální podpora v nezaměstnanosti

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti může být v roce 2021 až 20 075 Kč za měsíc. Při rekvalifikaci nastoupené v roce 2021 potom až 22 498 Kč měsíčně. Běžná sazba podpory v nezaměstnanosti je první dva měsíce 65 %, další dva měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. V případě, že zaměstnání skončí bez vážného důvodu, je nárok na podporu 45 % po celou podpůrčí dobu. Délka podpůrčí doby je u osob do 50 let 5 měsíců, od 50 do 55 let 8 měsíců a nad 55 let 11 měsíců.

11. 1. Identifikované osoby musí nově komunikovat výhradně elektronicky

Od 1. ledna 2021 musí identifikovaná osoba podávat elektronicky daňová přiznání nebo dodatečná daňová přiznání, souhrnná nebo jiná hlášení (s výjimkou hlášení podle § 19 zákona o DPH) i přihlášku k registraci či oznámení o změně registračních údajů. Povinnost elektronické formy vzniká nejdříve u podání za zdaňovací období leden 2021 a za všechna následující. K této nové povinnosti je možné využít službu Elektronická podání pro Finanční správu (EPO).

7. 1. Do režimu paušální daně se můžete přihlásit do pondělí 11. ledna

Pokud chcete využívat v roce 2021 paušální daň, je potřeba, abyste podali oznámení o vstupu do tohoto režimu nejpozději do pondělí 11. ledna 2021. Daň vychází na letošní rok na 5 469 Kč měsíčně. Tato částka zahrnuje zdravotní pojištění 2 393 Kč, sociální pojištění 2 976 Kč a daň z příjmů 100 Kč. Pro vstup do paušálního režimu nesmí být OSVČ plátce DPH (ani být k DPH registrována) a nemůže mít ani příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání). OSVČ, která vstoupí do paušálního režimu, může být i dobrovolně nemocensky pojištěna. Zálohy ale musí platit zvlášť, v paušální dani zahrnuty nejsou. Maximální měsíční platba na nemocenské pojištění pro OSVČ v paušálním režimu v roce 2021 je 215 Kč.

4. 1. Kompenzační bonus za páté období

O kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den mohou OSVČ, společníci malých s. r. o. a lidé pracující na dohody žádat i za páté bonusové období 25. 12. 2020 až 23. 1. 2021. Žádost za toto období bude možné podat až do 24. 3. 2021. Nově je také možné čerpat kompenzační bonus a souběžně s ním ošetřovné a podporu z programu Antivirus (který byl prodloužen na leden a únor 2021 za stávajících podmínek) a na nájemné, a to i zpětně.

Prosinec 2020

22. 12. Daňový balíček pro rok 2021 schválen

Poslanci dnes schválili daňový balíček pro rok 2021 v senátní podobě. To znamená, že dojde ke zrušení tzv. superhrubé mzdy a zavedení sazeb 15 % a 23 %. Dále se zvýší základní sleva na poplatníka na 27 840 Kč v roce 2021 a na 30 840 Kč v roce 2022 a bude zaveden stravenkový paušál či zrychlené odpisy hmotného majetku. Návrh zákona nyní zamíří k prezidentu republiky, který se nechal slyšet, že daňový balíček nepodepíše, ale ani ho nebude vetovat.

18. 12. Nemocenské pojištění bude od roku 2021 vyšší

Od 1. ledna 2021 platí nová minimální výše platby pojistného na nemocenské pojištění, a to 147 Kč. Zbystřit by tedy měly OSVČ, které jsou dobrovolně účastny nemocenského pojištění. Pokud se vás to týká, nezapomeňte si změnit výši záloh, protože pokud byste v lednu zaplatili pojistné nižší než nově stanovené minimum 147 Kč, účast na nemocenském pojištění by zanikla. Nemocenské pojištění je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí (za leden tedy nejpozději do 31. 1.).

16. 12. Novinky v kompenzačním bonusu

Poslanci schválili pozměňovací návrh, který podnikatelům umožňuje kombinovat kompenzační bonus s dalšími podpůrnými programy. Zákon už jen musí podepsat prezident. Nově je v zákoně o kompenzačním bonusu uvedeno, že bonus lze kombinovat s podporami, které slouží k úhradě nájemného, s podporami poskytovanými zaměstnavatelům a s ošetřovným pro OSVČ. OSVČ, které jsou v insolvenci, jsou z podpory i nadále vyloučeny. O kompenzační bonus při souběhu podpor bude možné žádat zpětně i za proběhlá bonusová období, a to další dva měsíce od účinnosti návrhu.

14. 12. Nová vyhláška o sazbách zahraničního stravného pro rok 2021

Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, zvyšuje v příštím roce sazby rovnou u sedmnácti zemí. Z toho v Evropě se jedná konkrétně o Albánii, Bulharsko, Slovinsko (u všech tří zemí se stravné zvýší z 35 na 40 euro) a Švédsko (z 50 na 55 euro). Vyhláška má zajistit zaměstnancům vyslaným na zahraniční pracovní cestu přiměřenou finanční kompenzaci stravného v cizí měně.

10. 12. Kompenzační bonus bude možné kombinovat s ošetřovným

Pokud projde novela podzimního zákona o kompenzačním bonusu celým legislativním procesem, bude možné kombinovat souběžně kompenzační bonus a jiné mimořádné pomoci podle § 8 zákona č. 461/2020 Sb., a to i zpětně. OSVČ budou moci tedy čerpat kompenzační bonus a souběžně s ním ošetřovné, podporu z programu Antivirus i na nájemné či jiný obdobný program, pokud by byl v budoucnu rozšířený také na období od října 2020.

7. 12. Paušální daň podepsal prezident

Vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021, zvyšuje v příštím roce sazby rovnou u sedmnácti zemí. Z toho v Evropě se jedná konkrétně o Albánii, Bulharsko, Slovinsko (u všech tří zemí se stravné zvýší z 35 na 40 euro) a Švédsko (z 50 na 55 euro). Vyhláška má zajistit zaměstnancům vyslaným na zahraniční pracovní cestu přiměřenou finanční kompenzaci stravného v cizí měně.

4. 12. Náhrady za pracovní úraz a nemoc z povolání budou od roku 2021 vyšší

Od ledna příštího roku se zvýší náhrady za ztrátu výdělku po pracovním úrazu či po nemoci z povolání. Navýšení náhrad se dočkají také pozůstalí po zemřelých pracovnících. Je to z toho důvodu, že dojde ke zvýšení průměrného příjmu, z něhož se tyto náhrady počítají, a náhrady porostou o 7,1 %. Stejně by se měly navýšit též náhrady u policistů, hasičů, celníků nebo vojáků.

1. 12. Kompenzační bonus a program Antivirus bude možné kombinovat

OSVČ, které mají nárok na kompenzační bonus, ale nemohou jej čerpat, protože využívají příspěvků z programu Antivirus, by nově mohly získat i kompenzační bonus. Novinku oznámilo Ministerstvo financí a platit by měla i zpětně. V současnosti mohou kombinovat tyto dva programy pouze společníci malých s. r. o. Nyní lze žádat o kompenzační bonus za třetí období, tj. od 22. 11. do 13. 12. Aktualizovaná verze žádosti je k dispozici na webu Finanční správy a podat ji můžete za toto období až do 15. 2. 2021.

Listopad 2020

27. 11. Nezapomeňte zaplatit druhou splátku daně z nemovitých věcí

Pokud máte daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, musíte do pondělí 30. 11. zaplatit její druhou splátku. První byla splatná 31. 5. Pro zemědělce a chovatele ryb spadá termín první splátky na 31. 8. Daň je možné zaplatit bezhotovostně převodem na účet finančního úřadu, prostřednictvím SIPO, daňovou či klasickou složenkou nebo hotově.

24. 11. Všichni důchodci obdrží v prosinci 5 000 Kč

Příspěvek ve výši 5 000 Kč dostanou všichni důchodci, tzn. jak ti, kteří pobírají starobní důchod, tak ti, kteří mají invalidní či pozůstalostní penzi. O příspěvek není nutné žádat, obdrží jej stejným způsobem jako standardně pobíraný důchod, tedy na účet nebo poštovní poukázkou, a to v průběhu prosince 2020.

20. 11. Poslanci schválili daňový balíček na rok 2021, míří ale ještě do Senátu

Poslanci odhlasovali zrušení tzv. superhrubé mzdy v rámci daňového balíčku na rok 2021. Od příštího roku by měla být zavedena sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % a počítat by se měla z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % by měla potom nahradit „solidární přirážku“ a danit příjmy nad 141 764 Kč měsíčně. Opatření je zamýšleno pouze jako dočasné po dobu dvou let. Další změnou v daňovém balíčku je zvýšení základní slevy na poplatníka, a to z nynějších 24 840 Kč na 34 125 Kč. Schválen byl také stravenkový paušál a urychlení odpisů dlouhodobého majetku. Daňový balíček ale míří ještě ke schválení do Senátu, takže zatím není nic definitivní.

19. 11. Podnikatelům začíná chodit kompenzační bonus na účet

První platby kompenzačního bonusu by se již měly podnikatelům objevit v těchto dnech na účtu. Na kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně mají nárok podnikatelé s činností podnikání, které se dotkla vládní nařízení, a to za každý den omezení. Kompenzační bonus se nemusí danit ani nepodléhá sociálnímu a zdravotnímu pojistnému.

18. 11. Minimální mzda v roce 2021 by měla být 15 200 Kč

Vláda schválila návrh na zvýšení minimální mzdy v roce 2021 o 600 Kč na 15 200 Kč. V letošním roce činí 14 600 Kč. S růstem minimální mzdy souvisí také zvýšení minimální zaručené mzdy. Více informací o jednotlivých skupinách prací a nové výši zaručené mzdy najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

9. 11. OSVČ mohou ode dneška žádat o ošetřovné

Žádosti o ošetřovné mohou OSVČ směrovat na Ministerstvo průmyslu a obchodu od pondělí 9. 11. od 9 hodin do středy 9. 12. 2020 pomocí předepsaného formuláře. Za jeden kalendářní den ošetřovného mají nárok na 400 Kč, a to včetně víkendů a svátků (vyjma podzimních prázdnin). Za říjen mohou dostat OSVČ maximálně 6 400 Kč. Nejrychleji se žádost o ošetřovné vyřídí, pokud přijde datovou schránkou. Je možné ji poslat ale i e-mailem s elektronickým podpisem nebo poštou.

5. 11. Můžete začít žádat o kompenzační bonus

OSVČ již mohou začít žádat o kompenzační bonus. Žádosti je možné podávat, i když zatím nebyl dokončen legislativní proces. Bonus ve výši 500 Kč za den začne Finanční správa vyplácet ale až poté, co zákon nabyde účinnosti. Kde najdete formulář a jak o něj můžete požádat, se dozvíte v článku Aktuální přehled legislativních změn: podzim 2020.

4. 11. Končící certifikáty vyměňovat zatím nemusíte

Protože povinnost elektronicky evidovat tržby se posunula až na 1. 1. 2023, nemusíte si v současnosti měnit certifikáty, jimž končí platnost. To můžete řešit opět až v období mezi 1. 7. 2022 a 31. 12. 2022. Přesto je třeba nezapomenout na ochranu autentizačních údajů, certifikátu či bloku účtenek určených k evidenci ve zvláštním režimu. Více informací se dozvíte v článku Aktuální přehled legislativních změn.

3. 11. Nová délka oddlužení pro všechny fyzické osoby bude činit tři roky

Vláda schválila novou délku oddlužení pro všechny fyzické osoby, a to zkrácením z pěti let na tři roky. Nová délka oddlužení by měla platit od 1. července 2021, pokud projde celým legislativním procesem. Tříletá lhůta v současnosti platí pouze pro vybrané skupiny dlužníků, například důchodce.

Říjen 2020

30. 10. Kompenzační bonus, nebo ošetřovné – OSVČ si musí vybrat

Byť na jaře to nebyl problém, na podzim už to možné není. OSVČ si musí vybrat, zda budou čerpat kompenzační bonus, nebo ošetřovné. V daném kalendářním dni totiž nelze kombinovat jednotlivé vládní programy pomoci, jako jsou kompenzační bonus, ošetřovné pro OSVČ a různé další programy na podporu sportu, kultury, nájemného atp. Více informací o kompenzačním bonusu najdete na webu Ministerstva financí.

27. 10. Program Antivirus B prodloužen do konce roku

Vláda schválila prodloužení programu Antivirus B do 31. 12. 2020. Ten mohou čerpat firmy, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci například kvůli omezení provozu pro nedostupnost vstupních surovin či omezení poptávky po výrobcích. Výše příspěvku bude 60 % vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů, maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance.

26. 10. Nový formulář k žádosti o ošetřovné najdete na webu ČSSZ

Rodiče, kteří chtějí požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školských zařízení, mají již k dispozici aktuální podobu formuláře žádosti na webu ČSSZ. Oproti jaru není potřeba dokládat potvrzení o uzavření školy, rodiče místo toho dodají čestné prohlášení.

23. 10. OSVČ: Zatím nepodávejte žádost o kompenzační bonus

Žádat o kompenzační bonus ve výši 500 Kč za den zatím OSVČ nemohou. Konečná podoba bonusu i formulář žádosti budou totiž známy až po skončení zrychleného legislativního procesu. Návrh zákona zatím čeká ve Sněmovně na schválení. Finanční správa proto žádosti přijímat prozatím nemůže. Více informací o kompenzačním bonusu se dozvíte na Portálu POHODA.

22. 10. Uzavření obchodů a služeb od 22. října

Od čtvrtečního rána do 3. listopadu se opět uzavírají maloobchody a služby. Existuje ale celá řada výjimek, zavírat nemusí například obchody s potravinami a drogistickým zbožím, lékárny a také velkoobchody. Podrobné informace najdete na webu Vlády ČR.

19. 10. EET se odkládá do roku 2023

Elektronická evidence tržeb, která byla na jaře pozastavena, se měla plně rozjet od ledna 2021. Vláda však schválila odklad nástupu všech vln EET na 1. ledna 2023. Ti podnikatelé, kteří ale tržby budou chtít evidovat, tak mohou činit i nadále.

16. 10. Režim A programu Antivirus se prodloužil do konce roku

Režim A, který vynahrazuje mzdové náklady na zaměstnance podnikům, které musely uzavřít či omezit svůj provoz, se prodlužuje do konce roku 2020. Nově mají zaměstnavatelé v režimu A od 1. října nárok na 100 % vyplacených náhrad, maximálně 50 000 Kč na zaměstnance. Náhrada za zaměstnance s nařízenou karanténou ovšem činí stále 80 %.

13. 10. Zaměstnavatelům se zvedl příspěvek na zaměstnávání OZP o 800 Kč

Příspěvek pro zaměstnavatele působící na chráněném trhu práce se zvedl zpětně už za červenec, srpen a září. Z nynějších 12 800 Kč vzrostl o 800 Kč na 13 600 Kč. Opatření reaguje na zvyšování minimální mzdy a růst mzdových nákladů zaměstnavatelů, kteří lidi se zdravotním postižením zaměstnávají, a zároveň chce předcházet jejich možnému propuštění.

7. 10. Nový zákon o účetnictví schválila vláda

Úprava zákona o účetnictví má reagovat na mezinárodní trendy i na rozvoj ICT v účetnictví. Navrhuje se rozšíření použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky některými subjekty, např. bankami. Další změnou má být vymezení základních účetních zásad a důležitých pojmů přímo v zákoně o účetnictví. Podrobnější informace najdete na webu Ministerstva financí.

2. 10. Zálohy na silniční daň zaplaťte do 15. 10.

V polovině října vyprší termín splatnosti zálohy na silniční daň. Týká se to i odpuštěných záloh za duben a červenec. Pokud by podnikatel v říjnu neuhradil zároveň tyto minulé zálohy, budou mu napočítány úroky od původního termínu.

Září 2020

29. 9. Jak bude fungovat kurzarbeit

Vláda schválila pravidla pro fungování kurzarbeitu, který má zaměstnavatelům pomoci tak, že stát převezme část jejich nákladů na zaměstnance v případě překážek v práci, které činí 20–80 % pracovní doby (tj. 1 až 4 dny v týdnu) u každého podpořeného zaměstnance po dobu maximálně 12 měsíců. Zaměstnancům bude finanční prostředky poskytovat Úřad práce prostřednictvím zaměstnavatele. Příspěvek státu za dobu nepřidělování práce činí 70 % předchozí čisté mzdy. Zaměstnavatel hradí za dobu nepřidělování práce pojistné na zdravotní pojištění v plné výši. Pojistné na sociální pojištění platí z částky odpovídající 70 % čisté mzdy.

23. 9. Žádost o vrácení DPH z jiných členských států

Plátci DPH, kteří chtějí požádat o vrácení daně z jiných členských států, tak musí učinit do 30. 9., a to elektronicky prostřednictvím Daňového portálu Finanční správy. Žádosti podané jakýmkoliv jiným způsobem nemohou být předány jiným členským státům k vyřízení. Další informace a návod najdete na webu Finanční správy.

18. 9. Penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění

Od 22. 9. 2020 vzniká plátcům opět povinnost platit penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Týká se to zejména zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů. OSVČ totiž nebyly prakticky povinny za březen až srpen 2020 pojistné odvádět. Pro všechny skupiny plátců pojistného platí, že prominutí penále za případné dlužné částky pojistného se týká jen plateb za měsíce březen až srpen 2020, a to pouze do 21. 9. 2020.

16. 9. Zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

Na podpis prezidenta čeká návrh zákona o zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Tu nebude muset zaplatit ten, kdo nabyl nemovitost od prosince 2019, a zároveň nebude muset ani podávat přiznání. Dále se prodlouží časový test pro příjmy z prodeje nemovitých věcí neurčených k vlastnímu bydlení z pěti na deset let, a to pro nemovitosti nabyté po 1. lednu 2021. Dojde též ke změně limitů pro odpočty úroků u hypoték – od ledna 2021 nesmí tato částka překročit 150 000 Kč.

11. 9. Přehledy pro ČSSZ podejte do 18. 9. 2020

OSVČ podnikající alespoň část roku musí podat přehled o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení do 18. 9. 2020. Pokud k tomuto datu zároveň uhradí doplatek pojistného za rok 2019, nehrozí jim penále za pozdní platbu. Zálohy na sociální a zdravotní pojištění byly odpuštěny všem OSVČ od března do srpna. Pokud podnikatel zálohu za březen přece jen zaplatil, další uhradí až za říjen 2020.

7. 9. 2020 Zdanění příjmů po zrušení superhrubé mzdy

Daň z příjmů by se měla po zrušení superhrubé mzdy vypočítávat pouze z hrubé mzdy, a to ve výši 15 %. Zaměstnanci s minimální mzdou 14 600 Kč by si tak polepšili o 750 Kč, ti s průměrnou mzdou 34 077 Kč pak o 1 728 Kč. Solidární zvýšení daně pro ty, kdo vydělají více než 48násobek průměrné mzdy, by činilo 23 %.

2. 9. Od září tři tiskopisy pouze v elektronické podobě

Zaměstnavatelé musí od 1. 9. 2020 zasílat ČSSZ některé tiskopisy pouze elektronicky prostřednictvím služeb e-Podání ve formátu XML. Jde o Oznámení o nástupu do zaměstnání/skončení doby zaměstnání, Přílohu k žádosti o dávku a Evidenční list důchodového pojištění. Zaměstnavatelé, kteří prokazatelně nemohou zasílat dokumenty elektronicky, je mohou doručit v písemné podobě s udáním důvodu.

Srpen 2020

26. 8. Program Antivirus se prodlouží do konce října

Režimy A a B programu Antivirus se prodlužují do 31. října 2020, předtím platily do 31. srpna. Režim A je určený pro podniky s nuceným omezením provozu a zaměstnanci v karanténě. Režim B přispívá na náhrady mezd zaměstnanců v podnicích, na které současná situace dopadla nepřímo, například poklesem odbytu nebo dodávek vstupního materiálu.

14. 8. Termín podání daňového přiznání je 18. srpna

Posledním dnem pro odevzdání daňového přiznání za rok 2019 je 18. srpna 2020. Nejpozději v tento den musí být daň rovněž uhrazena. Zákonná lhůta pro podání daňového přiznání daně z příjmů do 1. dubna, resp. 1. července se sice nemění, avšak promíjí se pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019, a to pokud se přiznání podá do 18. srpna a zároveň se daň zaplatí.

6. 8. „Dohodáři“ a OSVČ s dohodou mohou žádat o kompenzační bonus

V pátek 7. 8. 2020 nabyde účinnosti novela zákona o kompenzačním bonusu, lidé pracující tzv. na dohodu mohou žádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu.

5. 8. Žádost o kompenzační bonus za druhé období lze podat do 7. 8.

OSVČ a společníci malých s. r. o. mohou požádat o kompenzační bonus za období od 1. května do 8. června do pátku 7. srpna. Kromě nich mohou o kompenzační bonus žádat lidé vykonávající práci na základě dohod, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, a jejich činnost byla omezena z důvodu ohrožení zdraví nebo krizových opatření.

Červenec 2020

27. 7. Kompenzační bonus pro „dohodáře“ schválil Senát

Lidé pracující na dohodu o provedení práce nebo na dohodu o pracovní činnosti, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, si budou moci požádat o kompenzační bonus ve výši 350 Kč denně, a to zpětně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Za stejné období budou moci o bonus ve výši 500 Kč denně zpětně požádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Novelu musí ještě podepsat prezident.

16. 7. OSVČ mohou žádat o „ošetřovné“ za červen

Do 14. srpna mohou OSVČ podávat žádosti o ošetřovné za červen 2020. Podmínky jsou stejné jako v květnové výzvě. Žádat se může prostřednictvím online formuláře na webu Ministerstva průmyslu a obchodu, výše ošetřovného činí 500 Kč denně.

14. 7. Zrušení předkupního práva

S účinností od 1. 7. 2020 došlo opět ke změně v předkupním právu, které bylo až na výjimky z občanského zákoníku vyškrtnuto. Spoluvlastníci nemovitosti tedy v případě převodu spoluvlastnického podílu nebudou povinní nabídnout ho nejdříve ostatním spoluvlastníkům. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.

8. 7. Od příštího roku by měl fungovat tzv. stravenkový paušál

Poslanci projednávají daňový balíček, který mimo jiné přináší stravenkový paušál. Zaměstnavatelé budou moci vedle závodního stravování a stravenek poskytovat příspěvek na stravování přímo v peněžní formě. Příspěvek od zaměstnavatele zaměstnanci bude i nadále osvobozen od daní i pojistných.

3. 7. Na kompenzační bonus dosáhnou i „dohodáři“

Lidé pracující na DPČ nebo DPP, kteří jsou účastníky nemocenského pojištění, mají nárok na kompenzační bonus. Ten pro ně bude ve výši 350 Kč a žádat mohou zpětně za období 12. března až 8. června. Zpětně o něj mohou žádat i OSVČ a společníci malých s. r. o. souběžně pracující na pojištěnou dohodu. Více informací najdete na webu Ministerstva financí.

1. 7. Chystá se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí

V legislativním procesu je návrh na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Daň již nezaplatí nikdo, kdo nemovitost nabyl nejpozději v prosinci 2019. Návrh dále prodlužuje časový test pro příjmy z prodeje nemovitostí neurčených k vlastnímu bydlení na 10 let. Test bude účinný pro nemovitosti nabyté po 1. 1. 2021. Pro nemovitosti nabyté v období od prosince 2019 do prosince 2021 také platí, že kupující nebude hradit daň z nabytí a současně mu bude umožněno uplatňovat si odpočty úroků z úvěru na bydlení od základu daně.

Červen 2020

30. 6. Paušální daň pro OSVČ schválila vláda

Paušální daň se zavádí od 1. ledna 2021, přihlásit se k ní může každý podnikatel s maximálním ročním obratem 800 000 Kč a neregistrovaný k DPH. Na rok 2021 je daň ve výši 5 740 Kč, z toho 2 514 Kč zahrnuje zdravotní pojistné, 100 Kč daň z příjmů a 3 126 Kč sociální pojistné.

26. 6. Přehled o příjmech a výdajích podejte do 18. 9. 2020

Pokud OSVČ podají Přehled o příjmech a výdajích příslušné správě sociálního zabezpečení do 18. 9. 2020 a zároveň uhradí doplatek pojistného za rok 2019, nebudou muset platit penále za opožděnou platbu.

23. 6. Zpětné uplatnění daňové ztráty

Návrh novely zákona o daních z příjmů, kterým se zavádí možnost zpětného uplatnění daňové ztráty, je ve finále legislativního procesu. Daňovou ztrátu bude možné uplatnit jak v bezprostředně následujících obdobích, tak i ve dvou obdobích předcházejících vzniku daňové ztráty, a to formou dodatečných daňových přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.

22. 6. Mění se podmínky pro získání příspěvku na bydlení

Od 1. července 2020 se pro účely příspěvku na bydlení mění okruh společně posuzovaných osob. Žadatelé o tuto dávku budou muset do příslušného formuláře nově uvádět všechny jedince, se kterými žijí ve společné domácnosti, nikoli tedy jen osoby, které mají v daném bytě trvalý pobyt. Více informací najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

22. 6. Paušální daň pro živnostníky by měla platit od 1. ledna 2021

Paušální platba zahrnuje povinnost k dani z příjmů, sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Výše daně by na rok 2021 měla být 5 740 Kč. Přihlášení k této dani bude dobrovolné, využít ji mohou OSVČ s ročním příjmem do 1 mil. Kč, tedy neplátci DPH.

16. 6. Firmy do 50 zaměstnanců nebudou muset platit sociální pojištění

Návrh zákona o sociálním pojištění rozšiřuje dosavadní program Antivirus o režim C, který odpouští platby odvodů na sociální pojištění firmám do 50 zaměstnanců. Přesné podmínky a další informace najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

15. 6. Schváleno náhradní výživné

Vláda schválila návrh na náhradní výživné, které má pomoci samoživitelům, jimž druhý rodič nepřispívá na dítě. V takové situaci jim stát vyplatí náhradní výživné ve stejné výši, jakou stanovil soud, maximálně však 3 000 Kč. Podmínkou je, aby rodič situaci aktivně řešil, tzn. je podán návrh na exekuci kvůli dlužnému výživnému.

8. 6. Prodloužení režimu A programu Antivirus

Režim A programu Antivirus se prodlouží do 31. 8. 2020. Tento režim kompenzuje náklady zaměstnavatelům, jejichž zaměstnancům byla nařízena karanténa, nebo museli částečně či úplně omezit provoz.

8. 6. Odložení termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů

Vláda schválila tzv. Liberační balíček III, jehož součástí je mimo jiné faktické posunutí termínu podání daňového přiznání k dani z příjmů do 18. 8. 2020. Dále se promíjí pokuty a sankce spojené s pozdějším podáním a placením daně z nabytí nemovitých věcí do konce roku 2020 či dochází k prominutí pokuty za opožděné podání vyúčtování zaměstnavatele (daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti), pokud k podání vyúčtování došlo do 31. 5. 2020. Více informací na webu Ministerstva financí.

2. 6. Splatnost zálohy na daň z příjmů

Záloha na daň z příjmů splatná 15. 6. 2020 se nemusí platit v daném termínu. Nedochází však k prominutí samotné daně, ta bude případně uhrazena až s podáním přiznání. Více informací na webu společnosti pro daňové poradenství KODAP.

Květen 2020

28. 5. Kompenzační bonus pro společníky malých s. r. o.

Společníci malých s. r. o. si budou moci podávat žádost o kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně za období od 12. 3. do 8. 6. 2020. Sněmovna dnes přehlasovala Senát.

22. 5. Nárok na kompenzační bonus při souběhu SVČ a zaměstnání

Kompenzační bonus pro OSVČ není přiznán těm, které jsou zaměstnáni, pokud jim v důsledku zaměstnání vzniká účast na nemocenském pojištění. Rozhodnou částkou pro účast na nemocenském pojištění jsou 3 000 Kč. Výjimku mají zaměstnanci pracující na základě dohody o provedení práce, u nichž účast na nemocenském pojištění vzniká až překročením částky 10 000 Kč měsíčně. Zvláštním případem jsou zaměstnanci – pedagogové, u nich účast na nemocenském pojištění není překážkou vzniku nároku na kompenzační bonus.

22. 5. Odklad splatnosti sociálního pojištění

Zaměstnavatelé si mohou až do 20. října letošního roku odložit platby na sociální zabezpečení (tj. 24,8 %), které by jinak museli odvést za květen až červenec. Více informací na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

22. 5. Ošetřovné

Nárok na ošetřovné do 30. června mají všichni rodiče, kteří nemůžou z objektivních důvodů dát dítě do školky či školy. Mezi tyto důvody se řadí například situace, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny, také nedostatečná kapacita a krátká provozní doba ve školních skupinách apod. Návrh musí schválit Senát a podepsat prezident.

Rychlé zprávy

Jakou formou předložit prohlášení poplatníka a žádost o roční zúčtování?

22. 1. 2021 | Existují dvě možnosti, jak podat prohlášení poplatníka pro rok 2021 nebo žádost o roční zúčtování za rok 2020. Prohlášení či žádost může zaměstnanec vlastnoručně podepsat a předat svému zaměstnavateli v listinné podobě. Druhou možností je využití elektronické formy, ale v tomto případě je nutné opatřit dokument uznávaným elektronickým podpisem, nebo musí zaměstnavatel v rámci svého vnitřního systému jednoznačně zaměstnance identifikovat. K předání příslušných dokumentů je možné využít i datovou schránku, případně e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Sklenářství Limpido
Nabízíme veškeré sklenářské práce a rámování obrazů
www.sklenarstvi-vyskov.cz

STAPA trading s.r.o.
Stavebniny a obchodní společnost
www.stapa.eu

Daňový kalendář

25. 1. 2021 Kontrolní hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,15 Kč
0,055 Kč
21,51 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 22.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru