Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Dopad „protikrizové“ novely ZDP do praxe podnikatelů


Ing. Jiří Nigrin
13. 7. 2009
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

logo podstránky

Foto: STORMWARE s.r.o.

 

V současné době je projednávána řada zákonů, které mají za cíl podpořit podnikání v České republice a snížit negativní vlivy způsobené celosvětovou hospodářskou krizí. V tomto příspěvku se zaměříme na tři změny zákona o daních z příjmů (ZDP), které budou nepochybně hrát v rozhodování podnikatelů velmi významou roli. Tyto změny mají účinnost od zdaňovacího období započatého v roce 2009.


 
Jedná se o tyto změny:
 1. Zavedení mimořádných odpisů.
 2. Zavedení možnosti paušálních výdajů na dopravu silničním motorovým vozidlem.
 3. Zvýšení paušálních výdajů.

1. Zavedení mimořádných odpisů

V rámci této změny se vkládá do ZDP nový § 30a, který umožňuje u hmotného majetku pořízeného v období od 1.1.2009 ydo 30.6.2010, pokud je poplatník jeho prvním vlastníkem a zařazeného do 1. nebo 2. odpisové skupiny uplatnit mimořádné odpisy, a to následujícím způsobem:

 • hmotný majetek zařazený do 1. odpisové skupiny lze odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců,
 • hmotný majetek zařazený ve 2. odpisové skupině za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců se uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny majetku.

Tyto odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce; přitom poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Tento způsob odpisování nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5 ZDP.

V případě technického zhodnocení majetku, u něhož budou uplatněny mimořádné odpisy, nezvyšuje toto technické zhodnocení vstupní cenu majetku. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatřáděn hmotný majetek, na kterém bylo technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33, tedy podle běžných pravidel.

Toto rozhodnutí vychází z předpokladu, že v průběhu zkráceného odpisování majetku by mělo docházet k technickému zhodnocení jen minimálně, a proto by nemělo smysl zavádět další nestandardní režim odpisování. Pokud poplatník možnosti mimořádných odpisů nevyužije, postupuje při odpisování rovněž běžným způsobem. Rovněž tak minimální doba finančního leasingu uzavřeného od nabytí účinnosti této novely do 30.6.2010 majetku odpisovaného mimořádnými odpisy se rovněž zkracuje na 12 resp. 24 měsíců.

2. Paušální výdaje na dopravu

Druhou významnou změnou je zavedení alternativní možnosti použít paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem ve výši 5 000 Kč měsíčně, pokud poplatník nechce vykazovat jednotlivé pracovní cesty (což znamená, že podnikatel nebude muset vést knihu jízd), a to nejvýše na 3 vozidla, která poplatník vlastní nebo má v nájmu, a to i v případě, pokud využívá vlastní vozidlo nezahrnuté do obchodního majetku.

Příklad:

Pokud podnikatel ujede v měsíci maximálně 2 000 km při spotřebě 8l/100 km a ceně pohohonné hmoty 30 Kč, bude tento paušál zajímavý, neboť skutečný výdaj by činil 4 800 Kč. To však platí pouze v případě vozidla zahrnutého v obchodním majetku. U vozidla vlastního, nezahrnutého v obchodním majetku, je zde však významným faktorem zakladní sazba za každý ujetý kilometr, která v současné době činí 3,90 Kč/km, což jen její použití znamená v tomto případě částku 7 800 Kč.

V tomto případě pak bude hraniční ujetou vzdáleností 800 km, neboť daňové výdaje za výše uvedených podmínek by činily 5 040 Kč.

Používá-li poplatník předmětné vozidlo pouze z části k dosažení, zajištění a udržení zdanitelného příjmu, má nárok na paušální výdaje na dopravu pouze ve výši 4 000 kč měsíčně. Při využití paušálních výdajů na dopravu nebudou daňově účinné výdaje (náklady) na spotřebované pohonné hmoty ani parkovné těchto vozidel. Ostatní výdaje (náklady) jako např. na opravy a odpisy těchto vozidel pak budou účinné v plné výši. V případě použití krácených paušálních výdajů budou ostatní výdaje (náklady), a to včetně odpisů daňově účinné pouze ve výši 80 %.

3. Zvýšení paušálních výdajů

V § 7 odst. 7 ZDP dochází ke zvýšení tzv. paušálních výdajů u fyzických osob, které mají příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti následovně:

 • u příjmů ze živností řemeslných ze 60 % na 80 %,
 • u příjmů z ostatních živností (kromě řemeslných) z 50 % na 60 %,
 • u příjmů z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a z jiné samostatné výdělečné činnosti (vyjma autorských honorářů do 7 000 Kč) ze 40 % na 60 %.

V ostatních případech zůstává výše paušálních výdajů beze změny, to znamená:

 • u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství 80 %,
 • u příjmů z pronájmu podle § 9 ve výši 30 % a
 • u příjmů ze zemědělské výroby, která není provozována podnikatelem (podle § 10) ve výši 80 %.
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Zdravotní pojištění v nové výši je potřeba odvést už za leden

18. 1. 2021 | Minimální záloha na zdravotní pojištění pro OSVČ se od roku 2021 zvýšila na 2 393 Kč za měsíc, pro osoby bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč měsíčně. Termín splatnosti je pro OSVČ i osoby bez zdanitelných příjmů od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Lednovou platbu ve správné výši je tedy třeba odvést mezi 1. lednem a 8. únorem na účet vaší zdravotní pojišťovny.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
PROMIFIN CZECH a.s.
Komplexní účetní a poradenský servis pro české a zahraniční firmy.
www.promifin.cz

LX, s.r.o.
kompletní počítačový servis, dodávky HW, SW, operačních systémů.
www.lxw.cz

Daňový kalendář

20. 1. 2021 Daňové přiznání MOSS (4. čtvrletí 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za prosinec 2020)
25. 1. 2021 Přiznání DPH (za 4. čtvrtletí 2020)
25. 1. 2021 Souhrnné hlášení (za prosinec 2020 a 4. čtvrtletí 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,16 Kč
-0,025 Kč
21,56 Kč
-0,144 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 19.01.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru