Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Nově vyloučené tržby z EET


Ing. Michal Kadlec
4. 12. 2017
Vytisknout článek Odeslat článek mailem Diskuse k článku

Povinnost elektronické evidence tržeb se v období mezi 14. a 24. prosincem netýká prodejců sladkovodních ryb.

Foto: 123RF

 

Většina podnikatelů již ze zákona musí elektronicky evidovat tržby. Existuje ale skupina obchodníků, která je z této povinnosti vyňata. Například prodejci kaprů a těžce zrakově postižení. Více v dnešním článku.


 
Zákon o evidenci tržeb (dále jen „ZoT“.) nám říká, jaké tržby jsme povinni evidovat (tzv. evidované tržby), ale také které tržby jsou z evidence vyloučené.

Evidovaná tržba je platba uskutečněná v hotovosti, platební kartou, šekem nebo směnkou, případně jinou formou (stravenkou) nebo započtením kauce.

Vyloučené tržby bychom mohli rozdělit do několika skupin:
 1. vyloučené tržby podle subjektu („státní“ a příspěvkové organizace),
 2. vyloučené tržby podle subjektu (bankovní a podobné, energetické, vodohospodářské),
 3. vyloučené tržby podle jejich povahy,
 4. vyloučené tržby na základě nařízení vlády.
Podrobnější informace najdete v článku Vyloučené tržby v EET. Právě na základě nařízení vlády č. 376/2017 Sb. byly některé původně nevyloučené tržby vyňaty z této evidence, a to s účinností od 14. 11. 2017 – jedná se o tyto případy:
 • tržby z prodeje sladkovodních ryb,
 • tržby těžce zrakově postižených osob.
Evidence těchto tržeb běžným způsobem by znemožnilo nebo zásadně ztížilo plynulý a hospodárný výkon činnosti, ze které tyto tržby plynou, a tuto překážku nelze odstranit evidováním tržeb ve zjednodušeném režimu.

Vyloučení tržeb z prodeje sladkovodních ryb

Evidovanou tržbou není tržba poplatníka z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb spotřebiteli uskutečněná v období od 14. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby. Toto „osvobození“ má omezenou platnost, a to do 31. 12. 2019.

Tržby vyloučené z evidence tržeb u těžce zrakově postižených osob

Evidovanou tržbou není tržba poplatníka daně z příjmů fyzických osob:
 • kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,
 • a který zároveň provozuje podnikatelskou činnost bez zaměstnanců a spolupracujících osob (podle zákona o daních z příjmů), ledaže tyto osoby splňují podmínku podle předchozího bodu,
 • a který zároveň není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v prvním bodě,
 • a který zároveň tuto tržbu přijímá sám, nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku v prvním bodě.
V případě občana jiného členského státu Evropské unie, který je hlášen k pobytu na území České republiky po dobu nejvýše třech měsíců, se podmínka uvedená v prvním bodě výčtu považuje za splněnou, pokud tato osoba prokáže svou úplnou nebo praktickou nevidomost nebo těžkou hluchoslepotu.

Plánované výjimky z EET

Další snahou omezit povinnost evidence tržeb je senátní návrh (zatím neprošel legislativním procesem), který chce, aby evidovanou tržbou nebyly také (od 1. 2. 2018) tržby:
 • poskytovatele sociálních služeb, jenž není příspěvkovou organizací,
 • zdravotnického zařízení poskytujícího ambulantní péči, vyjma zdravotnických zařízení poskytujících zdravotní péči v oborech klinická stomatologie, ortodoncie, dentální hygienista, v zařízeních reprodukční medicíny a zařízeních lékařské péče,
 • zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči, jenž není příspěvkovou organizací.

Související článek:
Vyloučené tržby v EET
Vytisknout článek Odeslat článek mailem

Diskuse k článku

Zatím žádný komentář.

Přidat nový příspěvek do diskuse

Přihlásit k odběru

img_cancelvykricnik 
 
Security code 
 

Rychlé zprávy

Penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění

18. 9. 2020 | Od 22. 9. 2020 vzniká plátcům opět povinnost platit penále za neuhrazené pojistné na zdravotní pojištění ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den. Týká se to zejména zaměstnavatelů a osob bez zdanitelných příjmů. OSVČ totiž nebyly prakticky povinny za březen až srpen 2020 pojistné odvádět. Pro všechny skupiny plátců pojistného platí, že prominutí penále za případné dlužné částky pojistného se týká jen plateb za měsíce březen až srpen 2020, a to pouze do 21. 9. 2020.
 
Dřívější zprávy

Firmy v Pohodě
 
KOVAZ s.r.o.
Hydraulika, pneumatika, výroba, servis. Nabízíme hadice, rychlospojky.
www.kovaz.cz

JRB recall s.r.o.
Joined Report with Bookmark
jrb.cz

Daňový kalendář

21. 9. 2020 Měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů FO ze závislé činnosti
25. 9. 2020 Přiznání DPH (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Souhrnné hlášení (za srpen 2020)
25. 9. 2020 Kontrolní hlášení (za srpen 2020)

Další termíny

Kurzovní lístek

26,74 Kč
0,025 Kč
22,67 Kč
0,166 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 17.09.2020

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru