Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Jak zřídit datovou schránku

Kdo může žádat o datovou schránku?
Kde lze zřídit datovou schránku?
Žádost o zneplatnění přístupu do datové schránky a vystavení nových přístupových údajů

Kdo může žádat o datovou schránku?

Pokud jste společnost s ručením omezením nebo akciová společnost, datová schránka vám bude zřízena ze zákona (od 1. 7. 2012 jsou automaticky zřizovány profesní datové schránky také daňovým poradcům). Žádost je v takovém případě bezpředmětná.
 
O datovou schránku mohou zažádat fyzické osoby - občané, fyzické osoby - podnikatelé, právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, a orgány veřejné moci (ty mohou žádat o zřízení datové schránky pro své podřízené organizace). Nejběžnější typ žádosti (například pro fyzickou osobu) je prováděn na základě ověření totožnosti žadatele a kontrole platnosti předloženého dokladu.
 
Při jakémkoliv podání v souvislosti s ISDS musí žadatel předložit platný doklad totožnosti. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřena.
 
V případě, že je zřizována datová schránka pro právnickou osobu, je nutné navíc k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen.
 
Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti pak vždy spadají do správního řízení. Konverze je v těchto případech zdarma.


Kde lze zřídit datovou schránku?

Prostřednictvím agend ISDS na Czech POINTu lze na těchto kontaktních místech zajistit jak zřízení datové schránky, tak přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje, vygenerovat nové údaje či znepřístupnit datovou schránku.
 
Na Czech POINTu není možné zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek (v pracovních dnech v době od 8 do 18 hodin můžete své dotazy volat na číslo 270 005 200).
Postup při podání žádosti o zřízení datové schránky (tištěný formulář):
  1. Stáhněte si zdarma a nainstalujte program Acrobat Reader.
  2. Stáhněte si elektronický formulář s žádostí o zřízení datové schránky podle typu žádosti (fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba).
  3. Otevřete formulář v programu Acrobat Reader a vytiskněte jej.
  4. Vyplněnou žádost je nutné úředně ověřit a odeslat na poštovní adresu Ministerstva vnitra ČR (Nad Štolou 3, poštovní schránka 21, 170 34 Praha 7).

Formuláře k žádosti o zřízení datové schránky si můžete stáhnout zde. Na stejných webových stránkách naleznete také elektronický formulář s postupem jak tuto žádost podat.

Do formuláře žádosti jsou vyplňovány údaje o žadateli a formulář nabídne tisk žádosti. Žadatel žádost podepisuje a na základě toho odešle pracovník kontaktního místa informace z formuláře do informačního systému datových schránek (ISDS).
 
Tato transakce může skončit dvěma základními stavy:
  1. Všechny kontroly na straně ISDS proběhnou v pořádku a datová schránka bude do tří dnů zřízena. Formulář nabídne tisk potvrzení o zřízení datové schránky a žadatel svým podpisem stvrdí přijetí tohoto potvrzení, které obsahuje i číslo datové schránky. Během několika dnů pak žadatel obdrží poštovní zásilku s vygenerovanými přístupovými údaji do své datové schránky.
  1. ISDS nemůže z různých důvodů (např. nesoulad v informačním systému evidence obyvatel) datovou schránku zřídit a žádost musí být dořešena ve standardním správním řízení. Formulář v tomto případě nabídne tisk potvrzení o přijetí žádosti a žadatel svým podpisem stvrdí přijetí tohoto potvrzení, které obsahuje číslo jednací, pod kterým je žádost vyřizována.
  1. V dalším kroku bude žadatele kontaktovat přímo Ministerstvo vnitra a informovat ho o průběhu a stavu jeho žádosti.

Žádosti, které svým charakterem budou vyžadovat listinné přílohy (speciální zmocnění, zápis z jednání valné hromady apod.), budou provedeny pomocí téhož formuláře. Listinné přílohy budou v průběhu procesu zkonvertovány do digitální podoby (bude se jednat o speciální typ autorizované konverze z moci úřední) a přiloženy k žádosti, o které bude standardně rozhodováno ve správním řízení. V těchto případech proto žadatel také obdrží potvrzení o přijetí žádosti obsahující její číslo jednací.
 
Autorizovaná konverze na žádost bude prováděna a řízena prostřednictvím formuláře, který je k dispozici v systému Czech POINT. Formulář se zobrazí jako další agenda Czech POINT.
 
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost (30 korun za stránku) a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku, která je 200 korun.
 

Žádost o zneplatnění přístupu do datové schránky a vystavení nových přístupových údajů

V případě, že osoba, která má již oprávnění k přístupu k datové schránce, žádá o zneplatnění svých přístupových údajů (což zároveň znamená i vystavení údajů nových), bude její žádost zpracovávána taktéž pomocí specializovaného formuláře na kontaktním místě Czech POINT.

Začátek procesu je velmi podobný jako v případě žádosti o datovou schránku. Dochází k zadání identifikačních údajů a ověření platnosti předloženého dokladu totožnosti. Žadatel dále musí identifikovat i datovou schránku, ke které chce své přístupové údaje zneplatnit (číslem datové schránky) a e-mail, na který mu bude zaslán odkaz pro získání jednorázového přístupového hesla k datové schránce.
 
Údaje z formuláře žádosti o zneplatnění jsou po vytištění podpisu žádosti opět odeslány do ISDS, kde podobně jako v případě žádosti mohou nastat dva základní stavy:
  1. Kontroly na straně ISDS proběhnou v pořádku - přístup do datové schránky bude zablokován a na e-mailovou adresu žadatele bude ihned odeslán odkaz na aktivační portál umožňující získání jednorázového přístupu do datové schránky s následnou změnou hesla. Žadatel podepíše převzetí potvrzení o tom, že tento proces proběhl.
  1. Žádost nemůže být automatizovaně vyřízena. Podobně jako v případě žádosti o získání přístupu do datové schránky musí být rozhodnuto ve správním řízení a žadateli bude z formuláře na kontaktním místě vystaveno potvrzení obsahující číslo jednací, pod kterým je jeho žádost zpracovávána.
 
V případech obou žádostí bude vždy v průběhu procesu vytištěna listinná žádost a potvrzení o jejím zpracování nebo přijetí. Oba dokumenty budou vždy vytištěny ve dvou kopiích, z nichž jedna náleží žadateli a druhou archivuje dané kontaktní místo.
 

Zdroj: www.datoveschranky.info, www.czechpoint.cz
Vytvořeno: 30. 3. 2012

Rychlé zprávy

Můžete podávat žádost o kompenzační bonus za květen 2021

11. 5. 2021 | Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus za květen 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím webové aplikace, e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně, a to do 2. 8. 2021. Výše kompenzačního bonusu je až 1 000 Kč/den pro OSVČ a společníky malých s. r. o., pokud jim příjmy za bonusové období klesly alespoň o 50 %. Pro dohodáře činí výše příspěvku 500 Kč/den, stejně tak pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kteří mají nařízenou karanténu či izolaci.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Martin Daňhel
Revize, poradenství a školení v oboru elektro
mad-el.webnode.cz

Iveta Trmalová
Vedení účetnictví a daňové evidence, zpracování mezd, poradenství
trmalova.webnode.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,52 Kč
-0,055 Kč
21,06 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru