Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 30. 6. 2013
Účinnost do: 31. 12. 2013
 

Poznámky:

Pozn. č. 1: § 155 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb.

Pozn. č. 2: § 176 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 2a: § 204b zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 3: § 11 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 4: Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 6: Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády ČSFR č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 69/1992 Sb.

Pozn. č. 6a: § 217a obchodního zákoníku.

Pozn. č. 6b: Zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 7: Zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový.

Pozn. č. 8: § 720 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 9: Zejména § 612 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 10: § 528 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 10a: Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.

Pozn. č. 11: Např. § 22 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb.

Pozn. č. 11a: Např. § 156 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 12: Např. § 155 obchodního zákoníku, § 3 zákona č. 530/1990 Sb., § 23 zákona č. 92/1991 Sb., § 11 zákona č. 248/1992 Sb., § 2 vyhlášky č. 160/1956 Ú. l., o podmínkách přepravy nákladů po moři, § 12 a 3 a násl. zákona č. 530/1990 Sb.

Pozn. č. 12c: Např. § 168 odst. 3 obchodního zákoníku.

Pozn. č. 12f: Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.

Pozn. č. 14a: § 261 odst. 3 písm. c) obchodního zákoníku.

Pozn. č. 14b: § 657 občanského zákoníku.

Pozn. č. 15: Např. § 18 a 19 zákona č. 191/1950 Sb.

Pozn. č. 15a: Čl. 1 § 12 odst. 1 a § 16 zákona směnečného a šekového č. 191/1950 Sb.

Pozn. č. 16: Např. § 156 odst. 3 obchodního zákoníku, § 11 odst. 2 zákona č. 191/1950 Sb.

Pozn. č. 18: Např. § 16 zákona č. 191/1950 Sb.

Pozn. č. 20: § 577 a násl. obchodního zákoníku.

Pozn. č. 21: § 566 a násl. a § 642 a násl. obchodního zákoníku.

Pozn. č. 21a: § 136 a násl. občanského zákoníku.

Pozn. č. 21b: Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 21c: § 566 a násl. obchodního zákoníku.

Pozn. č. 21d: § 5b zákona č. 248/1992 Sb.

Pozn. č. 23: § 151a a násl. občanského zákoníku.

Pozn. č. 24: § 151k a násl. občanského zákoníku.

Pozn. č. 25: Např. § 19 zákona č. 191/1950 Sb.