Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Předběžná řízení

Účinnost od: 24. 4. 2020

HLAVA PRVNÍ

PŘEDBĚŽNÁ ŘÍZENÍ

Smírčí řízení

Ikona zobrazí komentář...
§67

§67 (1) Připouští-li to povaha věci, lze navrhnout u kteréhokoli soudu, který by byl věcně příslušný k rozhodování věci, aby provedl pokus o smír (smírčí řízení) a, došlo-li k jeho uzavření, aby rozhodl i o jeho schválení. Jestliže by věcně příslušný byl krajský soud, může provést smírčí řízení a schválení smíru i kterýkoli okresní soud.

§67 (2) Soud rozhodne o tom, zda schvaluje mediační dohodu uzavřenou podle zákona o mediaci, nejdéle do 30 dnů od zahájení smírčího řízení.

§68

§68 (1) Smírčí řízení ve věcech, v nichž jedná a rozhoduje senát, provádí předseda senátu.

§68 (2) Součinnost nebo přítomnost účastníků nelze žádným způsobem vynucovat.

Ikona zobrazí komentář...
§69

Účelem smírčího řízení je uzavření smíru. Ustanovení § 99 platí i pro tento smír.

§ 70 až § 72

zrušeny

§73

zrušen