Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Poznámky pod čarou

Účinnost od: 1. 1. 2021

Pozn. č. 1: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících zprávách některých forem podniků, o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/43/ES a o zrušení směrnic 78/660/EHS a 83/349/EHS.

Pozn. č. 1a: zrušena

Pozn. č. 1b: zrušena

Pozn. č. 1c: zrušena

Pozn. č. 1d: zrušena

Pozn. č. 2: zrušena

Pozn. č. 3: zrušena

Pozn. č. 4: zrušena

Pozn. č. 6: zrušena

Pozn. č. 7: Například zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozn. č. 8: zrušena

Pozn. č. 8a: zrušena

Pozn. č. 9: zrušena

Pozn. č. 10: zrušena

Pozn. č. 10a: zrušena

Pozn. č. 10b: zrušena

Pozn. č. 11a: zrušena

Pozn. č. 11b: zrušena

Pozn. č. 11c: zrušena

Pozn. č. 11d: zrušena

Pozn. č. 11e: zrušena

Pozn. č. 12: zrušena

Pozn. č. 13a: zrušena

Pozn. č. 13b: zrušena

Pozn. č. 14: zrušena

Pozn. č. 15: zrušena

Pozn. č. 16: zrušena

Pozn. č. 17: zrušena

Pozn. č. 18: zrušena

Pozn. č. 19: zrušena

Pozn. č. 20: zrušena

Pozn. č. 20a: zrušena

Pozn. č. 20b: zrušena

Pozn. č. 20c: zrušena

Pozn. č. 20d: zrušena

Pozn. č. 20e: zrušena

Pozn. č. 20f: zrušena

Pozn. č. 20g: zrušena

Pozn. č. 20h: zrušena

Pozn. č. 20i: zrušena

Pozn. č. 20j: zrušena

Pozn. č. 20k: zrušena

Pozn. č. 21: zrušena

Pozn. č. 22a: zrušena

Pozn. č. 23: zrušena

Pozn. č. 24: zrušena

Pozn. č. 25: zrušena

Pozn. č. 26: zrušena

Pozn. č. 27: zrušena

Pozn. č. 28: zrušena

Pozn. č. 29: zrušena

Pozn. č. 30: zrušena

Pozn. č. 31: zrušena

Pozn. č. 32: zrušena

Pozn. č. 34: zrušena

Pozn. č. 34aa: zrušena

Pozn. č. 35: zrušena

Pozn. č. 36: zrušena

Pozn. č. 37: zrušena

Pozn. č. 38: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.

Pozn. č. 39: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2, sekce B, oddíly 05 až 08 přílohy I.

Pozn. č. 40: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006, sekce A, oddíl 02 skupina 02.2 přílohy I.

Pozn. č. 41: Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Pozn. č. 42: Například zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů.