Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Daň z elektřiny

Daň z elektřiny

zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (část čtyřicátá sedmá)
 
Plátcem daně je (§ 3):
 • dodavatel, který na daňovém území dodal elektřinu konečnému spotřebiteli,
 • provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy,
 • fyzická nebo právnická osoba, která použila elektřinu osvobozenou od daně podle § 8 odst. 2 k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
 • fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněnou elektřinu, s výjimkou elektřiny osvobozené od daně.
 
Předmět daně (§ 4):
 • elektřina uvedená pod kódem nomenklatury 2716
 
Základ a sazba daně (§ 6)

Základem daně je množství elektřiny v MWh. Sazba daně činí 28,30 Kč/MWh.
 
Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně.
 
Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.
 

Osvobození od daně (§ 8)

Od daně je osvobozena elektřina:
 • ekologicky šetrná,
 • vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována,
 • vyrobená ze zdaněných výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně, v zařízeních se jmenovitým elektrickým výkonem do 2 MW, pokud je taková elektřina spotřebována přímo nebo je dodávána prostřednictvím vedení, kterým je dodávána výhradně taková elektřina.
 
Od daně je osvobozena také elektřina určená k použití nebo použitá:
 • k technologickým účelům nezbytným pro výrobu elektřiny nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
 • k technologickým účelům nezbytným k udržení schopnosti vyrábět elektřinu nebo kombinovanou výrobu elektřiny a tepla,
 • ke krytí ztrát v přenosové nebo distribuční soustavě,
 • při provozování dráhy a drážní dopravy pro přepravu osob a věcí na dráze železniční, tramvajové a trolejbusové,
 • při elektrolytických nebo metalurgických procesech, nebo
 • k mineralogickým postupům.


Vytvořeno: 24. 7. 2012

Rychlé zprávy

Můžete podávat žádost o kompenzační bonus za květen 2021

11. 5. 2021 | Finanční správa přijímá žádosti o kompenzační bonus za květen 2021. Žádost můžete podat prostřednictvím webové aplikace, e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně, a to do 2. 8. 2021. Výše kompenzačního bonusu je až 1 000 Kč/den pro OSVČ a společníky malých s. r. o., pokud jim příjmy za bonusové období klesly alespoň o 50 %. Pro dohodáře činí výše příspěvku 500 Kč/den, stejně tak pro OSVČ a společníky malých s. r. o., kteří mají nařízenou karanténu či izolaci.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
ADMINNET s.r.o.
Správci počítačových sítí
www.adminnet.cz

INTERSPORT ČESKÁ LÍPA
prodej sportovních potřeb, modelová železnice, e-shop www.sportsarka.c
www.sportsarka.cz

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,52 Kč
-0,055 Kč
21,06 Kč
0,048 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 12.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru