Využíváme cookies pro zajištění snadnějšího použití našich webových stránek. Pokračováním v prohlížení webu předpokládáme, že s tím souhlasíte. Rozumím Více informací

Zdravotní pojištění - zaměstnavatel

Povinnosti zaměstnavatele
Pojistné
Minimální vyměřovací základ
Maximální vyměřovací základ


Povinnosti zaměstnavatele:

  • oznámit do osmi dnů příslušné zdravotní pojišťovně nástup zaměstnance do zaměstnání a jeho ukončení
  • oznámit do osmi dnů změnu zdravotní pojišťovny zaměstnancem; oznámení provede odhlášením od placení pojistného u původní zdravotní pojišťovny a přihlášením k placení pojistného u zdravotní pojišťovny, kterou si zaměstnanec zvolil
  • oznámit zdravotní pojišťovně rozhodné skutečnosti pro povinnost státu platit za zaměstnance pojistné
  • zasílat zdravotní pojišťovně kopie záznamů o pracovních úrazech za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do 5. dne následujícího měsíce
  • odvádět část pojistného na zdravotní pojištění, jak za zaměstnance, tak tu část, kterou je povinen hradit zaměstnanec
O oznamovaných skutečnostech je zaměstnavatel povinen vést evidenci a dokumentaci. Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, případně jiné číslo pojištěnce.
 

Pojistné

Zaměstnavatel odvádí za zaměstnance pojistné ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Nejméně však z minimálního vyměřovacího základu. Zaměstnanci srazí z platu jednu třetinu (4,5 %) této částky, zbývající dvě třetiny (9 %) zaplatí zaměstnavatel ze svých prostředků.
 
Pojistné se platí za každý kalendářní měsíc a je splatné v den, který je zaměstnavatelem určený pro výplatu mezd. Platba se musí provést nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce, ve kterém vznikla povinnost srazit tyto zálohy.
 

Minimální vyměřovací základ

Zdravotní pojištění se musí odvádět z alespoň minimální mzdy.
 

Maximální vyměřovací základ

Jde o 72násobek průměrné mzdy. V souvislosti s přijetím vládního úsporného balíčku došlo ke zrušení maximálních vyměřovacích základů pro rozhodná období 2013 až 2015.


Vytvořeno: 8. 3. 2013

Rychlé zprávy

Kontrolujete si pravidelně doby důchodového pojištění?

13. 5. 2021 | Pokud jste zaměstnaní, měli byste si pravidelně kontrolovat, jestli vás zaměstnavatel přihlásil na ČSSZ k nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal evidenční list důchodového pojištění. Je to důležité z hlediska nároku na čerpání dávek z těchto pojištění. Můžete si nechat vyhotovit informativní osobní list důchodového pojištění obsahující komplexní informace o získaných dobách důchodového pojištění, kde jsou uvedeny též údaje o tzv. náhradních dobách důchodového pojištění (doba vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.). Na jeho sestavení máte nárok jednou ročně. Lze si o něj požádat prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Po jeho vyhotovení ho budete mít k dispozici na ePortálu ČSSZ nebo si ho můžete nechat zaslat do datové schránky či poštou.
 
Dřívější zprávy

Užitečné informace
Firmy v Pohodě
 
Hana Frýbortová
Účetní firma zabývající se zpracováním účetnictví, mezd a daní.
www.ucetnictvi-frybortova.cz

FOODSPOL, s.r.o.
Výroba a distribuce knedlíků
foodspol.zaridi.to

Daňový kalendář

25. 5. 2021 Souhrnné hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Kontrolní hlášení (za duben 2021)
25. 5. 2021 Přiznání DPH (za duben 2021)
31. 5. 2021 Daň z nemovitých věcí (1. splátka)

Další termíny

Kurzovní lístek

25,49 Kč
-0,085 Kč
21,02 Kč
-0,148 Kč

Více
Zdroj: ČNB, 14.05.2021

Ze života daňového poradce


Přihlášení k odběru newsletteru